Company Logo
slide 1 slide 2 slide 3 slide 4 slide 5 slide 6 slide 7 slide 8 slide 9 slide 10 slide 11 slide 12 slide 13 slide 14 slide 15 slide 16 slide 17 slide 18 slide 19 slide 20 slide 21 slide 22 slide 23 slide 24 slide 25 slide 26 slide 27 slide 28

Rozrywka

Ciekawostki

Motto:

  "Idź tam, gdzie słyszysz śpiew
  Tam dobre serca mają
  Bo ludzie źli, ach wierzaj mi
  Ci nigdy nie śpiewają".....

 
  "Cośmy po ojcach naszych zastali
  Dał Bóg Polakom by to kochali
  By swą tradycję mieli wciąż w cenie 
  I szanowali polskie korzenie"......                                  
 

Kurp

Skąd pochodzi nazwa Kurp?  

Kurpie to nazwa obuwia plecionego z łyka lipowego lub łapcie skórzane.

Prawdopodobnie nazwa ta przyjęła się dość wcześnie, skoro już występuje ona w dokumentach z XVII wieku.

Z czasem przyszła moda na skórzane trzewiki na obcasach i zapomniano o łapciach z łyka.

 

Ankieta dotycząca badania potrzeb kulturalnych mieszkańców Gminy Baranowo             Pobierz ankietę.                        

Szanowni Państwo,

 Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Baranowie przystąpił do realizacji projektu „Kultura. Lubię to”, w ramach Programu Narodowego Centrum Kultury, Dom Kultury + Inicjatywy lokalne 2015. W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o wypełnienie ankiety, dzięki której możliwe będzie poznanie Państwa oczekiwań w sferze działalności kulturalnej oraz opinii na temat naszej pracy. Informacje uzyskane dzięki tej ankiecie zostaną wykorzystane do opracowania diagnozy zasobów i potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz uwzględnione w dalszej pracy naszego ośrodka. Państwa udział będzie stanowił także aktywny wkład w tworzenie nowego planu strategicznego w nadchodzącej perspektywie w związku z rozpoczęciem prac nad „Strategią Rozwoju Kultury Gminy Baranowo”. Ankieta ma charakter anonimowy.............

Czy uczestniczył/uczestniczyła Pan/Pani w wymienionych poniżej imprezach?

Tak /Nie (w przypadku odp. „nie” Proszę przejść do pyt …..)

 Proszę zaznaczyć w jakiej?  

 1. a) Festyn Rodzinny
 2. b) Dożynki Gminno-Parafialne
 3. c) Tydzień Kultury Kurpiowskiej
 4. d) Przegląd Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej

 e)Święto Folkloru Kurpiowskiego

 1. f) Przegląd Kolęd i Pastorałek.
 2. g) Dzień Seniora
 3. h) Dzień kukurydzy i mleka

W skali od 0 do 5 proszę ocenić te imprezy, w których Pan/Pani uczestniczył/uczestniczyła. Tak/nie (proszę podkreślić właściwe) …… pkt.,

 1. a) Festyn Rodzinny …… pkt.,
 2. b) Dożynki Gminno-Parafialne …… pkt.,
 3. c) Tydzień Kultury Kurpiowskiej …… pkt.,
 4. d) Przegląd Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej…… pkt.,

 e)Święto Folkloru Kurpiowskiego…… pkt.,

 1. f) Przegląd Kolęd i Pastorałek. …… pkt.,
 2. g) Dzień Seniora…… pkt.,
 3. h) Dzień kukurydzy i mleka…… pkt.,

 

W jakich innych formach aktywności kulturalnej Pan/Pani uczestniczył/uczestniczyła?

 1. warsztaty i inne

Czy chciałby Pan/Pani aby były kontynuowane? Tak/Nie (proszę podkreślić właściwe)

Jeżeli tak to dlaczego?

………………………………..

Jeżeli nie to dlaczego?

………………………………..

 

O jakie działania/wydarzenia należy według Pana(i) rozszerzyć ofertę kulturalną? (proszę wymienić):…………………………………………………………………..

 

 

Dane osobowe: / prosimy zakreślić właściwe odpowiedzi/

1)Płeć:

 1. a) kobieta
 2. b) mężczyzna

2) Wiek

1) poniżej 18,

2) 18-25,

3) 26-35,

4) 36-45,

5) 46-55,

6) 56-65,

7) powyżej 65

3)Wykształcenie:

 1. a) podstawowe
 2. b) zawodowe
 3. c) średnie
 4. d) wyższe

 

 

4 . Jak często przeciętnie korzysta Pani/Pan z propozycji kulturalnych?

 

raz w tygodniu  

 

raz w miesiącu  

 

kilka razy w roku  

 

raz w roku lub rzadziej 

 

w ogóle nie korzystam

 1. Co wpływa na chęć uczestnictwa Pani/Pan w życiu kulturalnym gminy? (można wskazać wiele odpowiedzi)
 

potrzeba rozwijania własnych zainteresowań  

 

chęć poznania nowych form aktywności np. artystycznej  

 

przyzwyczajenie do uczestnictwa w zajęciach pozaszkolnych, pozazawodowych, itp  

 

potrzeba wzbogacenia lub ugruntowania wiedzy(np. przed egzaminem) lub podniesienia kwalifikacji zawodowych (np. w celu uzyskania nowych kwalifikacji potrzebnych na rynku pracy)  

 

przyciągająca, interesująca oferta zajęć  

 

potrzeba uczestnictwa w życiu towarzyskim  

 

Inne – jakie? …………………..…………………………………………

 1. Z jakich źródeł czerpie Pani/Pan informacje o działalności instytucji kultury? (można wskazać wiele odpowiedzi)
 

prasa lokalna  

 

lokalna telewizja  

 

Internet  

 

ulotki, plakaty  

 

nauczyciele i szkolni koledzy  

 

rodzina  

 

znajomi i grupa najbliższych przyjaciół  

 

inne – jakie?………………………………………….

 

 1. Czy Pan(i) posiada jakieś  hobby, pasję czy zainteresowanie, które chciałby(łaby) rozwijać w wolnym czasie?

.................................................................................................................................................                                  ……………………………………….....................................................................................

 

 

8.W jakich dziedzinach chciałby Pan(i) rozwijać swoje zainteresowania? /właściwe zakreśl/

 1. nauka gry na instrumentach muzycznych, w tym jakich……………………………………
 2. zajęcia teatralne
 3. klub poetycki
 4. zajęcia plastyczne
 5. zajęcia tkactwa artystycznego
 6. pracownia modelarstwa
 7. zespoły tańca ludowego
 8. zespól tańca nowoczesnego
 9. zajęcia lub nauka tańca towarzyskiego
 10. zajęcia wokalne – studio piosenki
 11. zespoły muzyczne np. rock, hip –hop, (inne, jakie?) ……………………
 12. klub foto – filmowy
 13. klub gier intelektualnych
 14. kluby turystyczne np.: klub rowerowy, lub inne…………………………
 15. konwersacyjne warsztaty językowe………………………………………
 16. inne, jakie? (np. ceramika, metaloplastyka, rzeźba), ……………………

 

9.Jaką kwotę miesięcznie jest Pan(i) w stanie przeznaczyć bądź przeznacza na swój rozwój kulturalny, swoje hobby i zainteresowania?

 1. od 10 do 20 zł,
 2. więcej niż 20 do 50 zł,
 3. więcej niż 50 do 100,
 4. więcej niż 100,
 5. 0 zł

10.Czy uważasz, że rada gminy  powinna systematycznie zwiększać wydatki na rozwój kultury?

q.      tak

r.        nie

 

11.Czy widzisz potrzebę organizowania w naszej gminie okolicznościowych bądź cyklicznych imprez o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim, a nawet międzynarodowym? /właściwe zakreśl/

s.       tak

t.        nie

 

12.Czy chciałbyś, żeby w  każdej miejscowości gminy Baranowo były organizowane  festyny we współpracy z mieszkańcami poszczególnych wsi?

u.      tak

v.      nie

Jeżeli tak, to wskaż miejsce jej lokalizacji

 

 

 

 

 

13.Jak sądzisz, kto dotuje i wspiera działalność kulturalną w naszej gminie? (przedstaw                             w procentach od 0-100).

 1. rada gminy i wójt                …….%
 2. uczestnicy zajęć …….%
 3. lokalne stowarzyszenia      …….%
 4. sponsorzy prywatni.                     ……%
 5. środki unijne pozyskiwane dzięki udanym aplikacjom projektów ………%

                                                                                                  suma 100%

14.Jakie zdaniem Pani / Pana powinny być najważniejsze priorytety Strategii Rozwoju Kultury w Gminie Baranowo?

 • modernizacja infrastruktury,
 • tworzenie nowych wydarzeń,
 • wzbogacanie oferty kulturalnej
 • wykorzystanie kultury do promocji Gminy na zewnątrz,
 • włączenie problematyki kultury Gminy Baranowo w działania społeczne

 

 1. Czy chciałbyś w jakiś sposób przyczynić się do rozwoju kultury i czasu wolnego na naszym terenie?

bb.  tak

cc.   nie

 

Jeśli tak, to skontaktuj się z nami: tel./fax.: 297613676, e-mail: goksirbaranowo@wp.pl lub bądź uprzejmy podać kontakt do siebie (telefon, lub adres e-mail)……………………Pozwoli nam to również informować Cię o ofercie programowej naszego Ośrodka Kultury, o stałych zajęciach i imprezach kulturalnych, oraz  umożliwi składanie własnych propozycji  w sferze kultury i czasu wolnego.

 

 
Powered by Joomla!®. Valid XHTML and CSS.