Ankieta dotycząca badania potrzeb kulturalnych mieszkańców Gminy Baranowo                  Pobierz ankietę.

Szanowni Państwo,

 Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Baranowie przystąpił do realizacji projektu „Kultura. Lubię to”, w ramach Programu Narodowego Centrum Kultury, Dom Kultury + Inicjatywy lokalne 2015. W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o wypełnienie ankiety, dzięki której możliwe będzie poznanie Państwa oczekiwań w sferze działalności kulturalnej oraz opinii na temat naszej pracy. Informacje uzyskane dzięki tej ankiecie zostaną wykorzystane do opracowania diagnozy zasobów i potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz uwzględnione w dalszej pracy naszego ośrodka. Państwa udział będzie stanowił także aktywny wkład w tworzenie nowego planu strategicznego w nadchodzącej perspektywie w związku z rozpoczęciem prac nad „Strategią Rozwoju Kultury Gminy Baranowo”. Ankieta ma charakter anonimowy.............

Czy uczestniczył/uczestniczyła Pan/Pani w wymienionych poniżej imprezach?