Company Logo
slide 1 slide 2 slide 3 slide 4 slide 5 slide 6 slide 7 slide 8 slide 9 slide 10 slide 11 slide 12 slide 13 slide 14 slide 15 slide 16 slide 17 slide 18 slide 19 slide 20 slide 21 slide 22 slide 23 slide 24 slide 25 slide 26 slide 27 slide 28

Rozrywka

Ciekawostki

Motto:

  "Idź tam, gdzie słyszysz śpiew
  Tam dobre serca mają
  Bo ludzie źli, ach wierzaj mi
  Ci nigdy nie śpiewają".....

 
  "Cośmy po ojcach naszych zastali
  Dał Bóg Polakom by to kochali
  By swą tradycję mieli wciąż w cenie 
  I szanowali polskie korzenie"......                                  
 

Kurp

Skąd pochodzi nazwa Kurp?  

Kurpie to nazwa obuwia plecionego z łyka lipowego lub łapcie skórzane.

Prawdopodobnie nazwa ta przyjęła się dość wcześnie, skoro już występuje ona w dokumentach z XVII wieku.

Z czasem przyszła moda na skórzane trzewiki na obcasach i zapomniano o łapciach z łyka.

 

                                                                                                                                           

                              Ogłoszenie o naborze wniosków 

Konkurs Inicjatyw Lokalnych „Kultura. Lubię to!”                                          
realizowany w ramach  Programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2015 Narodowego Centrum Kultury

Gminny  Ośrodek Kultury, Sportu  i Rekreacji w Baranowie  ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w Konkursie Inicjatyw Lokalnych „Kultura. Lubię to!” realizowanym w ramach Programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2015  Narodowego Centrum Kultury.

Celem Konkursu jest nawiązanie i pogłębienie współpracy między  Gminnym Ośrodkiem Kultury, Sportu  i Rekreacji w Baranowie a aktywnymi społecznie i kulturalnie mieszkańcami gminy Baranowo, odkrywanie i rozwijanie ich kulturotwórczego potencjału oraz realizacja ich inicjatyw.

Przedmiotem Konkursu jest projekt inicjatywy lokalnej, który zakłada realizację zadania z zakresu działalności kulturalnej, wspierania rozwoju społeczności lokalnej, wspierania i upowszechniania kultury, jest autorskim pomysłem wnioskodawcy, przeprowadzonym we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury, Sportu  i Rekreacji w Baranowie skierowanym do społeczności lokalnej i realizowanym na terenie gminy Baranowo. Termin realizacji projektu inicjatywy musi zawierać się w okresie od 31 lipca do 22 listopada 2015 roku.

Konkurs skierowany jest do mieszkańców gminy Baranowo i osób w niej zamieszkujących występujących indywidualnie lub jako grupa nieformalna.

Gminny  Ośrodek Kultury, Sportu  i Rekreacji w Baranowie zapewnia przy realizacji projektu inicjatywy wsparcie finansowe, infrastrukturalne i merytoryczne. Realizacja wybranych inicjatyw dofinansowana będzie ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Dom Kultury + Inicjatywy lokalne 2015.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi 5 000 złotych. Wnioski na udostępnionym formularzu składać należy drogą pocztową na adres: Gminny  Ośrodek  Kultury, Sportu  i Rekreacji w Baranowie,  ul Gwardii Ludowej 13, 06-320  Baranowo, bądź osobiście w Gminnym  Ośrodku  Kultury, Sportu  i Rekreacji w Baranowie, w godzinach pracy placówki w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15  czerwca  2015 roku (decyduje data wpływu) oraz dostarczyć w formie elektronicznej. Wnioski przyjmowane są od dnia 1 czerwca 2015 roku.

 

Regulamin Konkursu, formularz wniosku do Konkursu, karta oceny i wykaz kosztów kwalifikowalnych znajdują się na stronie www.goksirbaranowo.pl w zakładce Dom Kultury +.

 

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariacie GOK,SiR w Baranowie oraz pod numerem telefonu 29 7613676.
 

Zapraszamy do udziału w konkursie!
Powered by Joomla!®. Valid XHTML and CSS.