Company Logo
slide 1 slide 2 slide 3 slide 4 slide 5 slide 6 slide 7 slide 8 slide 9 slide 10 slide 11 slide 12 slide 13 slide 14 slide 15 slide 16 slide 17 slide 18 slide 19 slide 20 slide 21 slide 22 slide 23 slide 24 slide 25 slide 26 slide 27 slide 28

Rozrywka

Ciekawostki

Motto:

  "Idź tam, gdzie słyszysz śpiew
  Tam dobre serca mają
  Bo ludzie źli, ach wierzaj mi
  Ci nigdy nie śpiewają".....

 
  "Cośmy po ojcach naszych zastali
  Dał Bóg Polakom by to kochali
  By swą tradycję mieli wciąż w cenie 
  I szanowali polskie korzenie"......                                  
 

Kurp

Skąd pochodzi nazwa Kurp?  

Kurpie to nazwa obuwia plecionego z łyka lipowego lub łapcie skórzane.

Prawdopodobnie nazwa ta przyjęła się dość wcześnie, skoro już występuje ona w dokumentach z XVII wieku.

Z czasem przyszła moda na skórzane trzewiki na obcasach i zapomniano o łapciach z łyka.

 

                                               Załącznik nr 1

                            Regulaminu Konkursu Inicjatyw Lokalnych

                                          „Kultura. Lubię to!”

 

 

                            WYKAZ KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH

(zgodny z Regulaminem PROGRAMU NARODOWEGO CENTRUM KULTURY DOM KULTURY+ Inicjatywy lokalne 2015)

 

 

 1. Wydatki związane z realizacją zadania muszą spełniać następujące

warunki (łącznie):

 1. niezbędne dla realizacji zadania;
 2. efektywne i racjonalne;
 3. poniesione (opłacone) w okresie kwalifikowalności wydatków, tj. w okresie realizacji zadania, nie wcześniej, niż z dniem 31 lipca 2015 roku (nie jest możliwa refundacja poniesionych już kosztów);
 4. poniesione zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych;
 5. udokumentowane;
 6. poniesione przez wnioskodawcę.

 

 1. Za wydatki kwalifikowane uznaje się:

 

 1. honoraria/wynagrodzenia za działania merytoryczne i obsługę przedsięwzięcia, instruktorów – prowadzących warsztaty, twórców/artystów, koordynatora zadania, redaktorów i autorów tekstów do publikacji, członków jury, konferansjerów i osób

prowadzących imprezy towarzyszące (np. koncerty, dyskusje panelowe, spotkania z artystami), tłumaczy, opiekunów dzieci i/lub osób niepełnosprawnych uczestniczących w projekcie, pracowników obsługi technicznej przedsięwzięć w ramach zadania (scena,

nagłośnienie, oświetlenie, nagranie, strojenie instrumentów, dokumentacja – z wyłączeniem kosztów sprzątania), osób przygotowujących ewaluację i dokumentację projektu;

 

(UWAGA! Do tej pozycji nie kwalifikują się płace pracowników etatowych wnioskodawcy. Są to wyłącznie koszty finansowane w oparciu o faktury oraz umowy zlecenia/o dzieło wraz z rachunkiem. UWAGA! Do tej pozycji kwalifikują się koszty delegacji i diet wolontariuszy uczestniczących w projekcie.)

 

 1. koszty związane z dostosowaniem formy przekazu do potrzeb osób niepełnosprawnych z wyłączeniem wydatków inwestycyjnych i zakupu środków trwałych

 

 1. zakup materiałów niezbędnych do realizacji, zadania, (np. materiałów niezbędnych do archiwizacji i dokumentacji: tonery, płyty CD, materiały biurowe), zajęć warsztatowych oraz przedsięwzięć artystycznych, z wyłączeniem wydatków inwestycyjnych i zakupu środków trwałych,

 

 1. koszty podróży/transportu: uczestników warsztatów, artystów i in. Osób związanych z realizacją zadania, scenografii, instrumentów, elementów wyposażenia technicznego/sceny;

 

 1. koszty związane z wydaniem publikacji (prawa autorskie, honoraria autorskie, redakcja i korekty, opracowanie typograficzne, opracowanie graficzne, druk, dystrybucja, nagranie i zwielokrotnienie utworu wydanego w formie audio-booka, umieszczenie w Internecie utworu

wydanego w formie e-booka);

 

 1. koszty wynajęcia sprzętu i urządzeń niezbędnych do realizacji zadania np. dodatkowego oświetlenia, nagłośnienia;

 

 1. koszty nagrań (audio i video) materiałów stanowiących część zadania;

 

 1. koszty projektu, wykonania, materiałów lub koszty wypożyczenia kostiumów, strojów i elementów scenografii;

 

 1. noclegi i wyżywienie dla uczestników przedsięwzięć organizowanych w ramach zadania, w tym artystów i jurorów;

 

 1. dokumentacja/rejestracja realizacji zadania (filmowa, dźwiękowa, zdjęciowa);

 

 1. koszty promocji i kampanii informacyjnej (np. druki i ich kolportaż, zakup czasu antenowego, rozwój strony internetowej: uruchomienie łącza internetowego, zakup domeny – koszty te nie mogą przekroczyć 20 % dofinansowania);

 

 1. zakup praw autorskich lub licencji z wyłączeniem wydatków inwestycyjnych i zakupu środków trwałych;

 

 1. niezbędne ubezpieczenia;

 

 1. zakup nagród rzeczowych dla uczestników konkursów;

 

 1. projekt i wykonanie statuetek, dyplomów przyznawanych w konkursach;

 

 1. zakup biletów dla uczestników zadania na przedsięwzięcia kulturalne

(np. wystawy, spektakle teatralne, koncerty) stanowiące integralną część zadania.

 

 1. Zakłada się, że kosztem kwalifikowanym będzie także podatek VAT (od kosztów kwalifikowanych). W przypadku uzyskania przez wnioskodawcę zwrotu podatku VAT opłaconego z dofinansowania, zobowiązany jest on do zwrotu, w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zwrotu podatku, równowartości otrzymanych środków finansowych (VAT z Urzędu Skarbowego) od kosztów dofinansowanych.Powered by Joomla!®. Valid XHTML and CSS.