Załącznik nr 1

                            Regulaminu Konkursu Inicjatyw Lokalnych

                                          „Kultura. Lubię to!”

 

 

                            WYKAZ KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH

(zgodny z Regulaminem PROGRAMU NARODOWEGO CENTRUM KULTURY DOM KULTURY+ Inicjatywy lokalne 2015)

 

 

 1. Wydatki związane z realizacją zadania muszą spełniać następujące

warunki (łącznie):

 1. niezbędne dla realizacji zadania;
 2. efektywne i racjonalne;
 3. poniesione (opłacone) w okresie kwalifikowalności wydatków, tj. w okresie realizacji zadania, nie wcześniej, niż z dniem 31 lipca 2015 roku (nie jest możliwa refundacja poniesionych już kosztów);
 4. poniesione zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych;
 5. udokumentowane;
 6. poniesione przez wnioskodawcę.

 

 1. Za wydatki kwalifikowane uznaje się:

 

 1. honoraria/wynagrodzenia za działania merytoryczne i obsługę przedsięwzięcia, instruktorów – prowadzących warsztaty, twórców/artystów, koordynatora zadania, redaktorów i autorów tekstów do publikacji, członków jury, konferansjerów i osób

prowadzących imprezy towarzyszące (np. koncerty, dyskusje panelowe, spotkania z artystami), tłumaczy, opiekunów dzieci i/lub osób niepełnosprawnych uczestniczących w projekcie, pracowników obsługi technicznej przedsięwzięć w ramach zadania (scena,

nagłośnienie, oświetlenie, nagranie, strojenie instrumentów, dokumentacja – z wyłączeniem kosztów sprzątania), osób przygotowujących ewaluację i dokumentację projektu;

 

(UWAGA! Do tej pozycji nie kwalifikują się płace pracowników etatowych wnioskodawcy. Są to wyłącznie koszty finansowane w oparciu o faktury oraz umowy zlecenia/o dzieło wraz z rachunkiem. UWAGA! Do tej pozycji kwalifikują się koszty delegacji i diet wolontariuszy uczestniczących w projekcie.)

 

 1. koszty związane z dostosowaniem formy przekazu do potrzeb osób niepełnosprawnych z wyłączeniem wydatków inwestycyjnych i zakupu środków trwałych

 

 1. zakup materiałów niezbędnych do realizacji, zadania, (np. materiałów niezbędnych do archiwizacji i dokumentacji: tonery, płyty CD, materiały biurowe), zajęć warsztatowych oraz przedsięwzięć artystycznych, z wyłączeniem wydatków inwestycyjnych i zakupu środków trwałych,

 

 1. koszty podróży/transportu: uczestników warsztatów, artystów i in. Osób związanych z realizacją zadania, scenografii, instrumentów, elementów wyposażenia technicznego/sceny;

 

 1. koszty związane z wydaniem publikacji (prawa autorskie, honoraria autorskie, redakcja i korekty, opracowanie typograficzne, opracowanie graficzne, druk, dystrybucja, nagranie i zwielokrotnienie utworu wydanego w formie audio-booka, umieszczenie w Internecie utworu

wydanego w formie e-booka);

 

 1. koszty wynajęcia sprzętu i urządzeń niezbędnych do realizacji zadania np. dodatkowego oświetlenia, nagłośnienia;

 

 1. koszty nagrań (audio i video) materiałów stanowiących część zadania;

 

 1. koszty projektu, wykonania, materiałów lub koszty wypożyczenia kostiumów, strojów i elementów scenografii;

 

 1. noclegi i wyżywienie dla uczestników przedsięwzięć organizowanych w ramach zadania, w tym artystów i jurorów;

 

 1. dokumentacja/rejestracja realizacji zadania (filmowa, dźwiękowa, zdjęciowa);

 

 1. koszty promocji i kampanii informacyjnej (np. druki i ich kolportaż, zakup czasu antenowego, rozwój strony internetowej: uruchomienie łącza internetowego, zakup domeny – koszty te nie mogą przekroczyć 20 % dofinansowania);

 

 1. zakup praw autorskich lub licencji z wyłączeniem wydatków inwestycyjnych i zakupu środków trwałych;

 

 1. niezbędne ubezpieczenia;

 

 1. zakup nagród rzeczowych dla uczestników konkursów;

 

 1. projekt i wykonanie statuetek, dyplomów przyznawanych w konkursach;

 

 1. zakup biletów dla uczestników zadania na przedsięwzięcia kulturalne

(np. wystawy, spektakle teatralne, koncerty) stanowiące integralną część zadania.

 

 1. Zakłada się, że kosztem kwalifikowanym będzie także podatek VAT (od kosztów kwalifikowanych). W przypadku uzyskania przez wnioskodawcę zwrotu podatku VAT opłaconego z dofinansowania, zobowiązany jest on do zwrotu, w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zwrotu podatku, równowartości otrzymanych środków finansowych (VAT z Urzędu Skarbowego) od kosztów dofinansowanych.