Wyniki XII Przeglądu Małych Form Teatralnych Baranowo 30.04.2015 r.

 

W Przeglądzie wzięły udział następujące zespoły:

 1. Zespół „Witaminki” tytuł inscenizacji: „Witaminy- naturalnie!”

Reprezentowana szkoła: Gminne Przedszkole w Baranowie. Opiekunowie: Anna Kruk, Joanna Piórkowska,

 1. Zespół „Przyjaciele lasu” tytuł inscenizacji: „W lesie”.

Reprezentowana szkoła: Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół Gminnych

w Baranowie. Opiekun: Elżbieta Stusińska

 1. Zespół „Zeus i spółka”tytuł inscenizacji: „Demeter i Kora”.

            Reprezentowana szkoła: Zespół Szkół im. Jana Twardowskiego w Chudku.

            Opiekun: Renata Bogdańska.

 1. Zespół „Maska”tytuł inscenizacji: „Poskromienie złośnicy” Wiliama Szekspira.

Reprezentowana szkoła: Zespół Szkół im. Jana Twardowskiego w Chudku. Opiekunowie: Ewa Wiśniewska, Sylwia Kowalczyk, Marta Tomczak.

 1. Zespół „Dream- Team”przedstawił  Bajki z morałem: Królewna Śnieżka, Czerwony Kapturek, Śpiąca Królewna na podstawie bajek braci Grimm. Reprezentowana szkoła:  Szkoła Podstawowa w Jastrząbce. Opiekunowie: Aneta Ścięgaj, Julia Szlachetka.
 2. Grupa kolędnicza „Bartuś” Jest to autentyczna grupa kolędnicza, która chodzi w okresie Wielkiego Tygodnia po wsiach gm. Czarnia. Reprezentowana szkoła: Szkoła Podstawowa w Czarni. Opiekun: Witold Kuczyński.
 1. Kurpiowski Zespół Folklorystyczny „Carniacy”przedstawił „Przenosiny” ostatnią część wesela kurpiowskiego wg scenariusza i reżyserii Witolda Kuczyńskiego. Reprezentowana szkoła: Zespół Szkół w Czarni. Opiekun: Witold Kuczyński.
 2. 5 i 6 latki z oddziału przedszkolnego zaprezentowały bajkę pt. „Szewczyk Dratewka” Janiny Poronińskiej. Reprezentowana szkoła: Szkoła Podstawowa w Obierwii. Opiekun: Bożena Święcka.
 3. Zespół „Z ostatniej chwili”tytuł inscenizacji: „Spotkanie z dżinem”. Reprezentowana szkoła: Zespół Szkół w Zawadach. Opiekun: Ewa Drężewska.
 4. Zespół „Stokrotki”tytuł inscenizacji: „Śpiąca zaplątana i trzech krasnali”. Reprezentowana szkoła: szkoła Podstawowa z ZSG w Baranowie. Opiekun: Bożena Bochniak.

 

Komisja w składzie:

Biblioteka Miejska w Ostrołęce Anna Nadwodna

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Baranowie Justyna Kaczorek Kierownik Gminnej Biblioteki w Baranowie Robert Domurad

 

Postanowiła wyróżnić następujące zespoły:

 

 • Zespół „Maska” z Zespołu Szkół im. Jana Twardowskiego w Chudku za przedstawienie inscenizacji pt. „Poskromienie złośnicy” Wiliama Szekspira.

Opiekunowie grupy: Ewa Wiśniewska, Sylwia Kowalczyk, Marta Tomczak

 • Zespół „Dream-Team” ze Szkoły Podstawowej w Jastrząbce, który przedstawił 4 bajki z morałem, stanowiące jedną całość : Królewna Śnieżka, Czerwony Kapturek, Kopciuszek, Śpiąca Królewna
 • Kurpiowski Zespół Folklorystyczny „Carniacy” z Zespołu Szkół w Czarni za „Przenosiny” – ostatnią część wesela kurpiowskiego. Scenariusz i reżyseria –Witold Kuczyński.
 • 5 i 6 latki z oddziału przedszkolnego ze Szkoły Podstawowej w Obierwii, które zaprezentowały „Szewczyka Dratewkę” Janiny Poronińskiej.

 

W sprawie terminu i sposobu odbioru nagród organizatorzy skontaktują się z wyróżnionymi zespołami i ich opiekunami indywidualnie.

 

 


 

 XII Przegląd Małych Form Teatralnych 2015

 

Regulamin XII Przeglądu Małych Form Teatralnych

Przegląd odbędzie się w dniu 30.04.2015 r. w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Baranowie. Rozpoczęcie przeglądu nastąpi o godzinie 9.00.

 1. Uczestnicy przeglądu przygotowują 1 wybraną przez siebie inscenizację trwajacą maksymalnie 20 min.
 1. W przeglądzie zostaną uwzględnione następujace kategori wiekowe:

- przedszkola

-szkoły podstawowe

-gimnazja

-szkoły ponadgimnazjalne i dorośli

 1. Oceny prezentacji dokona jury powołane przez organizatora

             Ocenie podlegać będzie:

 • kultura słowa i interpretacja,
 • dobór repertuaru pod kątem możliwości i wieku wykonawców,
 • właściwy dobór scenicznych środków wyrazu (rekwizyty, scenografia, ruch sceniczny, muzyka, światło, itp.),
 • ogólny wyraz artystyczny
 1. Jury powołane przez organizatorów wyróżni najleszych. Wszyscy wyróżnieni laureaci będą mieli okazję zaprezentować się na Festynie Rodzinnym organizowanym przez Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w dniu
 2. 06. 2014r. gdzie również zostaną wręczone nagrody.
 1. Dojazd uczestników na koszt własny.
 1. Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji regulaminu.
 1. Decyzje jury i organizatorów są ostateczne i niepodważalne.

Zgłoszenia należy przesyłać (bądź dostarczyć)

do dnia 24.04.2015r.

 do Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji

 1. Gwardii Ludowej 13

06-320 Baranowo 

tel/fax (29) 761 36 76

 e mail: tabakabeata@wp.pl

Organizatorem przeglądu jest:

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Baranowie.

Gminna Biblioteka Publiczna w Baranowie.

 

ZGŁOSZENIE

 

Nazwa zespołu: ............................................................................................................................

Wiek wykonawców (od – do, ewentualnie klasa) .......................................................................

Reprezentowana szkoła ...............................................................................................................

Ilość osób występujących(imiona i nazwiska uczestników  potrzebne do wypisania dyplomów........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Imię i nazwisko opiekuna (lub opiekunów) ...............................................................................

Kontaktowy nr telefonu ..............................................................................................................

Tytuł inscenizacji – nazwisko autora .........................................................................................

......................................................................................................................................................

Inne informacje ...........................................................................................................................

......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

 

                                                                                          ............................................................................

                                                                                                       (podpis opiekuna)