Company Logo
slide 1 slide 2 slide 3 slide 4 slide 5 slide 6 slide 7 slide 8 slide 9 slide 10 slide 11 slide 12 slide 13 slide 14 slide 15 slide 16 slide 17 slide 18 slide 19 slide 20 slide 21 slide 22 slide 23 slide 24 slide 25 slide 26 slide 27 slide 28

Rozrywka

Ciekawostki

Motto:

  "Idź tam, gdzie słyszysz śpiew
  Tam dobre serca mają
  Bo ludzie źli, ach wierzaj mi
  Ci nigdy nie śpiewają".....

 
  "Cośmy po ojcach naszych zastali
  Dał Bóg Polakom by to kochali
  By swą tradycję mieli wciąż w cenie 
  I szanowali polskie korzenie"......                                  
 

Kurp

Skąd pochodzi nazwa Kurp?  

Kurpie to nazwa obuwia plecionego z łyka lipowego lub łapcie skórzane.

Prawdopodobnie nazwa ta przyjęła się dość wcześnie, skoro już występuje ona w dokumentach z XVII wieku.

Z czasem przyszła moda na skórzane trzewiki na obcasach i zapomniano o łapciach z łyka.

 

REGULAMIN

X Regionalnego Przeglądu

 „PIEŚNIĄ PATRIOTYCZNĄ  I WOJSKOWĄ NIEPODLEGŁOŚĆ  OJCZYZNY ŚWIĘTUJEMY”

 

Organizator: Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i  Rekreacji w Baranowie.                                    Karta zgłoszenia

    Współorganizatorzy: Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej;

                                     Wójt Gminy Baranowo;

 1. Cele Przeglądu:
 • upowszechnianie pieśni i piosenek wojskowych, utworów patriotycznych;
 • kształtowanie osobowości współczesnego Polaka – patrioty poprzez zainteresowanie historią;
 • upowszechnianie wartości piosenki tematycznie związanych z życiem codziennym Wojska Polskiego;
 • uczczenie Święta Niepodległości.
 1. Miejsce i termin:

Przegląd odbędzie się w dniu 27 października (piątek) 2017r. w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Baranowie. Początek godzina 10.00.

III. Warunki uczestnictwa:

 przesłanie w wyznaczonym terminie czytelnie wypełnionej karty zgłoszenia (jedna karta dla jednego uczestnika – solisty/zespołu)

 przygotowanie jednego utworu (solista), dwóch utworów (zespół) i zaprezentowanie –  z pamięci;

 występ nie może trwać dłużej niż 5 minuty ;

 szkołę lub placówkę oświatową może reprezentować nie więcej niż 4 uczestników w danej kategorii;

 osoba występująca jako solista nie może występować jako członek innego zespołu, każdy uczestnik może wystąpić tylko raz;

 podczas występu wykonawca może korzystać z własnego akompaniamentu, z podkładów muzycznych, śpiewać a cappella lub korzystać z keyboardu znajdującego się w sali. (niedopuszczalne jest nagranie z wykorzystaniem chóru lub drugiego głosu),

Przegląd  „PIEŚNIĄ PATRIOTYCZNĄ  I WOJSKOWĄ NIEPODLEGŁOŚĆ  OJCZYZNY ŚWIĘTUJEMY” jest imprezą przeznaczoną wyłącznie dla amatorów.

 utwory muszą zawierać treści o charakterze patriotycznym lub wojskowym. 

 wykonawcy będą oceniani w kategoriach:

- soliści,

- zespoły (wokalne, wokalno- instrumentalne),  

oraz w kategoriach wiekowych:

 • przedszkolaki,
 • szkoła podstawowa ;   I – III ;  IV - VIII

        -     szkoły ponadgimnazjalne i dorośli

- Zdobywca GRAND PRIX z poprzedniego roku może wystąpić jedynie jako gość.

III. ZASADY I KRYTERIA OCENY
1. Do oceny prezentacji przeglądowych powołane zostanie przez organizatorów profesjonalne Jury.

 1. Jury dokona wyboru laureatów kierując się następującymi kryteriami:

- dobór repertuaru, tematyki zgodnie z tematyką przeglądu, wartości artystyczne utworu oraz ich dostosowanie do możliwości wykonawczych;
- aranżacja i interpretacja;

- kreatywność prezentacji;

- muzykalność i warunki głosowe wykonawców;

- przesłanie artystyczne prezentacji;
3. Decyzje jury i organizatorów są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.

 1. Jury powołane przez organizatorów wyróżni najlepszych. Wszyscy wyróżnieni będę mieli okazje zaprezentować się na koncercie laureatów w przewidywanym terminie 11 listopada 2017r. o godz. 1500 i odebrać nagrody ufundowane przez darczyńców.
 2. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 3. Dojazd uczestników na koszt własny.
 4. O godzinie przesłuchania poinformują organizatorzy w zależności od ilości zgłoszeń.
 5. Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 19 października 2017 roku na adres organizatora przeglądu. Nadesłanie podpisanej karty zgłoszenia jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu.
 6. Organizatorzy zapewniają nagłośnienie.
 7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do rejestracji prezentacji artystycznych oraz wykorzystania zgromadzonego materiału do działalności promocyjnej, metodycznej i wydawniczej.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji regulaminu.
 9. Laureat otrzymujący nagrodę GRAND PRIX ma obowiązek wystąpić na Koncercie Galowym 11 listopada, Festiwalu.

Zakwalifikowany wykonawca ponosi koszty związane z wyjazdem.

 

 1. ZGŁOSZENIA

Karty zgłoszeń należy przesłać lub dostarczyć na adres: Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Baranowie, ul. Długa 13,06- 320 Baranowo

lub elektronicznie marggaat@interia.pl; tel. 29 761 36 76.

  


 
Powered by Joomla!®. Valid XHTML and CSS.