Company Logo
slide 1 slide 2 slide 3 slide 4 slide 5 slide 6 slide 7 slide 8 slide 9 slide 10 slide 11 slide 12 slide 13 slide 14 slide 15 slide 16 slide 17 slide 18 slide 19 slide 20 slide 21 slide 22 slide 23 slide 24 slide 25 slide 26 slide 27 slide 28

Rozrywka

Ciekawostki

Motto:

  "Idź tam, gdzie słyszysz śpiew
  Tam dobre serca mają
  Bo ludzie źli, ach wierzaj mi
  Ci nigdy nie śpiewają".....

 
  "Cośmy po ojcach naszych zastali
  Dał Bóg Polakom by to kochali
  By swą tradycję mieli wciąż w cenie 
  I szanowali polskie korzenie"......                                  
 

Kurp

Skąd pochodzi nazwa Kurp?  

Kurpie to nazwa obuwia plecionego z łyka lipowego lub łapcie skórzane.

Prawdopodobnie nazwa ta przyjęła się dość wcześnie, skoro już występuje ona w dokumentach z XVII wieku.

Z czasem przyszła moda na skórzane trzewiki na obcasach i zapomniano o łapciach z łyka.

 

 


PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020
WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM
REALIZOWANY W PODPROGRAMIE 2016


Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Kulturalno-Społecznych w Gminie Baranowo jako organizacja partnerska o zasięgu lokalnym, od lutego 2017r. realizuje zadania z zakresu dystrybucji artykułów żywnościowych oraz działań towarzyszących skierowanych do osób najbardziej potrzebujących. Organizacją partnerską o szczeblu regionalnym, która bezpośrednio będzie dostarczać artykuły żywnościowe jest Bank Żywności SOS w Warszawie.                                            

Pomoc żywnościowa skierowana jest do osób najbardziej potrzebujących, tj. osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1268 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 zł dla osoby w rodzinie. Wsparciem zostanie objętych ok. 600 osób. Skierowania do skorzystania z pomocy żywnościowej wydaje Ośrodek Pomocy Społecznej w Baranowie.  Osoby zakwalifikowane do udziału w programie otrzymają paczki żywnościowe składające się z 16 rodzajów artykułów żywnościowych a także będą mogły skorzystać z bezpłatnego warsztatu mającego na celu wzmacnianie samodzielności i kompetencji osób najbardziej potrzebujących w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. Żywność wydawana będzie od lutego br. do czerwca 2017 r. w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Baranowie, ul. Gwardii Ludowej 13, 06-320 Baranowo. Żywność wydawana będzie jedynie osobom zakwalifikowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Baranowie. Informację o każdorazowej dostawie żywności osoby zainteresowane otrzymają od pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Baranowie.  
Osoby najbardziej potrzebujące mają możliwość składania skarg dotyczących sposobu realizacji dystrybucji do Starosty Powiatu Ostrołęckiego, Banku Żywności SOS w Warszawie lub do Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.
Powered by Joomla!®. Valid XHTML and CSS.