Company Logo
slide 1 slide 2 slide 3 slide 4 slide 5 slide 6 slide 7 slide 8 slide 9 slide 10 slide 11 slide 12 slide 13 slide 14 slide 15 slide 16 slide 17 slide 18 slide 19 slide 20 slide 21 slide 22 slide 23 slide 24 slide 25 slide 26 slide 27 slide 28

Rozrywka

Ciekawostki

Motto:

  "Idź tam, gdzie słyszysz śpiew
  Tam dobre serca mają
  Bo ludzie źli, ach wierzaj mi
  Ci nigdy nie śpiewają".....

 
  "Cośmy po ojcach naszych zastali
  Dał Bóg Polakom by to kochali
  By swą tradycję mieli wciąż w cenie 
  I szanowali polskie korzenie"......                                  
 

Kurp

Skąd pochodzi nazwa Kurp?  

Kurpie to nazwa obuwia plecionego z łyka lipowego lub łapcie skórzane.

Prawdopodobnie nazwa ta przyjęła się dość wcześnie, skoro już występuje ona w dokumentach z XVII wieku.

Z czasem przyszła moda na skórzane trzewiki na obcasach i zapomniano o łapciach z łyka.

 

Z mazowsza

Źródła nie znaleziono

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

na wynajem sali bankietowej - organizacja balu sylwestrowego

w imieniu Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu  i Rekreacji w Baranowie.

       Zapraszam do składania ofert, których przedmiotem będzie udzielenie zamówienia na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z  2013 r.  poz. 907 z póź. zm.) do niniejszej umowy nie stosuje się przepisów ustawy.

Przedmiotem zamówienia jest:

Wynajem sali bankietowej na organizację balu sylwestrowego 2018/2019 r. w Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji ul. Długa 13, 06-320 Baranowo. 

  • sala bankietowa
  • szatnia, toalety
  • zaplecze kuchenne

Zamówienie winno być wykonane w terminie od dnia 31 grudnia 2018 r. do dnia 2 stycznia 2019 r.

Warunkami udziału w postępowaniu są:

  • Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej w zaproszeniu działalności.
  • Posiadanie niezbędnej wiedzy, doświadczenia oraz potencjału technicznego, a także dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
  • Niepodleganie wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
  • Zgoda i akceptacja formy płatności: gotówką lub przelewem po podpisaniu umowy

Kryterium oceny ofert jest:

  • Cena za realizację zamówienia.

Oferty należy składać do dnia 12 listopada 2018 r. do godz. 16:00 osobiście w siedzibie lub przesyłką pocztową na adres: Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Baranowie, ul Długa 13, 06-320 Baranowo.

 

W imieniu zamawiającego:

Kaczorek Justyna

Dyrektor GOKSiR
Powered by Joomla!®. Valid XHTML and CSS.