Company Logo
slide 1 slide 2 slide 3 slide 4 slide 5 slide 6 slide 7 slide 8 slide 9 slide 10 slide 11 slide 12 slide 13 slide 14 slide 15 slide 16 slide 17 slide 18 slide 19 slide 20 slide 21 slide 22 slide 23 slide 24 slide 25 slide 26 slide 27 slide 28

Rozrywka

Ciekawostki

Motto:

  "Idź tam, gdzie słyszysz śpiew
  Tam dobre serca mają
  Bo ludzie źli, ach wierzaj mi
  Ci nigdy nie śpiewają".....

 
  "Cośmy po ojcach naszych zastali
  Dał Bóg Polakom by to kochali
  By swą tradycję mieli wciąż w cenie 
  I szanowali polskie korzenie"......                                  
 

Kurp

Skąd pochodzi nazwa Kurp?  

Kurpie to nazwa obuwia plecionego z łyka lipowego lub łapcie skórzane.

Prawdopodobnie nazwa ta przyjęła się dość wcześnie, skoro już występuje ona w dokumentach z XVII wieku.

Z czasem przyszła moda na skórzane trzewiki na obcasach i zapomniano o łapciach z łyka.

 

Liczba mieszkańców poszczególnych wsi gminy Baranowo.

 

L.p.

Miejscowość

Ilość ludności w latach

 

1953

1978

2010

Uwagi

1.

Adamczycha

85

107

79

 

2.

Bakułą i Glinki

258

262

174

 

3.

Baranowo

1088

1146

1258

w 1953r.  + Lipowy Las i Zamoście

4.

Błędowo

197

219

158

 

5.

Brodowe Łąki

284

286

195

 

6.

Budne Sowięta

267

281

205

 

7.

Cierpięta

620

741

529

 

8.

Czarnotrzew

486

440

351

 

9.

Czerwińskie

301

293

230

 

10.

Dąbrowa

?

127

143

 

11.

Dłutówka

316

322

224

 

12.

Gaczyska

218

248

160

 

13.

Guzowatka

152

179

128

 

14.

Jastrząbka

690

741

354

- Zasanica do Witowego Mostu

15.

Kalisko

?

91

45

 

16.

Kopaczyska

253

319

174

 

17.

Kucieje

227

150

104

w  1953 r. + Kalisko

18.

Lipowy Las

?

173

114

 

19.

Majdan

176

191

94

 

20.

Majk

106

151

75

 

21.

Oborczyska

352

426

208

 

22.

Orzoł

198

207

162

 

23.

Orzołek

93

84

67

 

24.

Ostrówek

?

75

55

 

25.

Ramiona

263

287

202

 

26.

Rupin

302

272

177

 

27.

Rycica

219

259

224

 

28.

Witowy Most

73

65

90

w 2010 r. + Zasanica

29.

Wola Błędowska

325

241

204

W 1953 r. + Dąbrowa

30.

Zawady

629

657

500

 

31.

Ziomek

247

322

283

 

Razem                    8.435           9.366           6.966

 

Podane w tabeli dane są z ewidencji zameldowanych osób na stałe.

 

Z  ze względu na brak możliwości zameldowania się na innym terenie, w wielu wioskach stan faktyczny  - zamieszkałych osób  jest inny niż w ewidencji w USC.

Np. w Oborczyskach    mieszka  - 159 osób,  w Bakule – oprócz  Glink -120 osób.    W   Baranowie  zamieszkuje  wiele osób jeszcze z różnych względów niezameldowanych.

Według ogólnego rozeznania – stan ludności faktycznie mieszkającej  w gminie jest  około  dwieście osób mniejszy niż ewidencyjny.
Powered by Joomla!®. Valid XHTML and CSS.