Wójt Gminy Baranowo

Gminny   Ośrodek   Kultury,  Sportu   i   Rekreacji  w Baranowie

mają zaszczyt zaprosić na

 

„ Galę Przeglądu Pieśni Patriotycznej ”

 

dnia  11-11-2013 r o godz. 1600   GOKSiR w Baranowie   

Program:                                                               

godz. 1600

 Otwarcie imprezy – Wójt Gminy Baranowo  - Henryk Toryfter

      Prezentacje lauretaów „ VI Przeglądu Pieśni Patriotycznej”, wręczenie  nagród

    Wspólne śpiewanie pieśni  patriotycznych

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY