Lista laureatów  Przeglądu Kolęd i Pastorałek 2014 r.

Wszystkim Laureatom Serdecznie Dziękujemy i Gratulujemy.

 

Soliści

Kategoria wiekowa -  Przedszkolaki  

Pyśk Miłosz  ,,Do stajenki” Chorzele

Sara Bruszewska ,,Bosy pastuszek” Baranowo

Oliwia Szlachetka ,,Weseli Anieli”Jastrząbka

Sara Grabowska ,,Chojka” Krasnosielc

Kategoria wiekowa – Szkoła Podstawowa 

 Róża Szlachetka   ,,Gdy Śliczna Panna” Krukowo

Hubert Lenda  ,,Zaśpiewajmy kolędę Jezusowi”  Chudek

Zuzanna Paras  ,,Święty czas”  Chorzele

Kategoria wiekowa – Gimnazjum  

Maria Anna Małkowska ,,Posypało śniegiem” Jednorożec

Małgorzata Kruszewska ,,Dziękuję Ci Matko”  Krasnosielc

Damian Jan Prusik ,, Jezusa Narodzonego” Jednorożec

Kategoria wiekowa – Liceum i Dorośli

Weronika Grabowska ,,Śpij Syneczku”  Jednorożec

Katarzyna Grabowska ,,Kolęda dla nieobesnych” Jednorożec

Sara Izabela Małkowska ,,Panie Ciebie nam trzeba” Jednorożec

Zespoły

Kategoria wiekowa – Szkoła Podstawowa 

Grające instrument ,,Babci zegar” , ,,Wśród nocnej ciszy”  Chorzele

Zespół z Kadzidła ,,Gore Gwiazda” , ,,Przybieżeli do Betlejem”

Zagajnica Szkoła Podstawowa ,,Jezusa Narodzonego”  ,  ,,Cieszmy się i pod niebiosa” z Baranowa 

Schola Słoneczne Promyki   ,,Albowiem Dziecię z Panny”  ,   ,,Pójdźmy wszyscy do stajenki” z Baranowa 

Kategoria wiekowa – Gimnazjum

Zespół z Publicznego Gimnazjum w Chorzelach ,,Gore gwiazda Jezusowi” ,  ,,Jezusa Narodzonego”

Zespół wokalny z Gimnazjum w Kadzidle ,, Złota Jerozolima” ,  ,, Kolęda dla nieobecnych”

Zespół ,, Bez nazwy”  ,,Betlejemska droga”  ,   ,, Przybieżeli do Betlejem” z Zarąb

Zespół  ,, Carniacy”  ,,Scanśliwe Betlejem” , Dzisiaj w Betlejem” z Czarni

Kategoria wiekowa – Liceum i Dorośli

,,Jutrzenaka” Kurpiowski Zespół Pieśni i Tańca ,,Betlejem”  ,  ,,Niechaj będzie głośno wszędzie”   z Jednorożca

,, Chudkozionki”  z Chudka ,,Gdy Śliczna Panna” ,  ,, Lulajże Jezuniu”

Grupa śpiewacza Klubu Seniora ,,Pogodny zmierzch” ,,Gdy śliczna Panna” ,  Judzka Kraina”z Baranowo 

 

Wszystkim Laureatom Serdecznie Dziękujemy i Gratulujemy. Zapraszamy serdecznie na galę 2 lutego na godzinę 1400.  

 


 

 

REGULAMIN 

Przegląd odbędzie się w dniu

  22 stycznia (środa) 2014 r.

w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w  Baranowie.

 początek godzina 9.00

    Przegląd jest imprezą otwarta, adresowaną do przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych,

gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz  dorosłych.

1. Uczestnicy przygotowują:                 Karta  zgłoszenia

 

- w kategorii soliści: kolędę  lub  pastorałkę

(maksymalnie do 3 zwrotek utwór);
- w kategorii zespoły, schole (do 15 osób):  kolędę  i  pastorałkę (maksymalnie do 3 zwrotek każdy utwór ).
2. Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 16 stycznia 2014 roku na adres organizatora przeglądu. Nadesłanie podpisanej karty zgłoszenia jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu.

3. Utwory mogą być wykonywane accapella, z akompaniamentem na własnych instrumentach, bądź z wykorzystaniem przygotowanego podkładu muzycznego.

Organizatorzy zapewniają nagłośnienie. 

 

2. Grupy wiekowe:
Przegląd przewiduje kategorie wiekowe:

- Przedszkolaki
- Szkoły Podstawowe
- Gimnazja
- Szkoły ponadgimnazjalne i dorośli

3.Oceny prezentacjina indywidualne życzenie uczestników dokona jury powołane przez organizatora.
Ocenie podlegać będzie:
- dobór repertuaru
- aranżacja i interpretacja

- własna aranżacja muzyczna ( muzyka na żywo)

- walory wokalne
- pomysłowość i oryginalność uczestników wyrażająca się np.  w   przygotowanych przez nich strojach oraz rekwizytach  wykorzystanych podczas występu.

4. Jury może wyróżnić najlepszych wykonawców

5. Uczestnicy przeglądu otrzymają dyplomy i drobne upominki.

6. Organizator zapewnia poczęstunek dla wszystkich uczestników.

7. Dojazd uczestników na koszt własny.

8. Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji regulaminu.

9. Decyzje jury są ostateczne i niepodważalne.

10. Ze względu na ograniczone możliwości, o wzięciu udziału w przeglądzie będzie decydowała kolejność zgłoszeń.

   

Adres do korespondencji:

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Baranowie.

ul. Gwardii Ludowej 13

06- 320 Baranowo

tel. 0-29 761-36-76

e-mali:marggaat@interia.pl