Company Logo
slide 1 slide 2 slide 3 slide 4 slide 5 slide 6 slide 7 slide 8 slide 9 slide 10 slide 11 slide 12 slide 13 slide 14 slide 15 slide 16 slide 17 slide 18 slide 19 slide 20 slide 21 slide 22 slide 23 slide 24 slide 25 slide 26 slide 27 slide 28

Rozrywka

Ciekawostki

Motto:

  "Idź tam, gdzie słyszysz śpiew
  Tam dobre serca mają
  Bo ludzie źli, ach wierzaj mi
  Ci nigdy nie śpiewają".....

 
  "Cośmy po ojcach naszych zastali
  Dał Bóg Polakom by to kochali
  By swą tradycję mieli wciąż w cenie 
  I szanowali polskie korzenie"......                                  
 

Kurp

Skąd pochodzi nazwa Kurp?  

Kurpie to nazwa obuwia plecionego z łyka lipowego lub łapcie skórzane.

Prawdopodobnie nazwa ta przyjęła się dość wcześnie, skoro już występuje ona w dokumentach z XVII wieku.

Z czasem przyszła moda na skórzane trzewiki na obcasach i zapomniano o łapciach z łyka.

 

Z mazowsza

Źródła nie znaleziono

Lista laureatów  Przeglądu Kolęd i Pastorałek 2014 r.

Wszystkim Laureatom Serdecznie Dziękujemy i Gratulujemy.

 

Soliści

Kategoria wiekowa -  Przedszkolaki  

Pyśk Miłosz  ,,Do stajenki” Chorzele

Sara Bruszewska ,,Bosy pastuszek” Baranowo

Oliwia Szlachetka ,,Weseli Anieli”Jastrząbka

Sara Grabowska ,,Chojka” Krasnosielc

Kategoria wiekowa – Szkoła Podstawowa 

 Róża Szlachetka   ,,Gdy Śliczna Panna” Krukowo

Hubert Lenda  ,,Zaśpiewajmy kolędę Jezusowi”  Chudek

Zuzanna Paras  ,,Święty czas”  Chorzele

Kategoria wiekowa – Gimnazjum  

Maria Anna Małkowska ,,Posypało śniegiem” Jednorożec

Małgorzata Kruszewska ,,Dziękuję Ci Matko”  Krasnosielc

Damian Jan Prusik ,, Jezusa Narodzonego” Jednorożec

Kategoria wiekowa – Liceum i Dorośli

Weronika Grabowska ,,Śpij Syneczku”  Jednorożec

Katarzyna Grabowska ,,Kolęda dla nieobesnych” Jednorożec

Sara Izabela Małkowska ,,Panie Ciebie nam trzeba” Jednorożec

Zespoły

Kategoria wiekowa – Szkoła Podstawowa 

Grające instrument ,,Babci zegar” , ,,Wśród nocnej ciszy”  Chorzele

Zespół z Kadzidła ,,Gore Gwiazda” , ,,Przybieżeli do Betlejem”

Zagajnica Szkoła Podstawowa ,,Jezusa Narodzonego”  ,  ,,Cieszmy się i pod niebiosa” z Baranowa 

Schola Słoneczne Promyki   ,,Albowiem Dziecię z Panny”  ,   ,,Pójdźmy wszyscy do stajenki” z Baranowa 

Kategoria wiekowa – Gimnazjum

Zespół z Publicznego Gimnazjum w Chorzelach ,,Gore gwiazda Jezusowi” ,  ,,Jezusa Narodzonego”

Zespół wokalny z Gimnazjum w Kadzidle ,, Złota Jerozolima” ,  ,, Kolęda dla nieobecnych”

Zespół ,, Bez nazwy”  ,,Betlejemska droga”  ,   ,, Przybieżeli do Betlejem” z Zarąb

Zespół  ,, Carniacy”  ,,Scanśliwe Betlejem” , Dzisiaj w Betlejem” z Czarni

Kategoria wiekowa – Liceum i Dorośli

,,Jutrzenaka” Kurpiowski Zespół Pieśni i Tańca ,,Betlejem”  ,  ,,Niechaj będzie głośno wszędzie”   z Jednorożca

,, Chudkozionki”  z Chudka ,,Gdy Śliczna Panna” ,  ,, Lulajże Jezuniu”

Grupa śpiewacza Klubu Seniora ,,Pogodny zmierzch” ,,Gdy śliczna Panna” ,  Judzka Kraina”z Baranowo 

 

Wszystkim Laureatom Serdecznie Dziękujemy i Gratulujemy. Zapraszamy serdecznie na galę 2 lutego na godzinę 1400.  

 


 

 

REGULAMIN 

Przegląd odbędzie się w dniu

  22 stycznia (środa) 2014 r.

w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w  Baranowie.

 początek godzina 9.00

    Przegląd jest imprezą otwarta, adresowaną do przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych,

gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz  dorosłych.

1. Uczestnicy przygotowują:                 Karta  zgłoszenia

 

- w kategorii soliści: kolędę  lub  pastorałkę

(maksymalnie do 3 zwrotek utwór);
- w kategorii zespoły, schole (do 15 osób):  kolędę  i  pastorałkę (maksymalnie do 3 zwrotek każdy utwór ).
2. Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 16 stycznia 2014 roku na adres organizatora przeglądu. Nadesłanie podpisanej karty zgłoszenia jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu.

3. Utwory mogą być wykonywane accapella, z akompaniamentem na własnych instrumentach, bądź z wykorzystaniem przygotowanego podkładu muzycznego.

Organizatorzy zapewniają nagłośnienie. 

 

2. Grupy wiekowe:
Przegląd przewiduje kategorie wiekowe:

- Przedszkolaki
- Szkoły Podstawowe
- Gimnazja
- Szkoły ponadgimnazjalne i dorośli

3.Oceny prezentacjina indywidualne życzenie uczestników dokona jury powołane przez organizatora.
Ocenie podlegać będzie:
- dobór repertuaru
- aranżacja i interpretacja

- własna aranżacja muzyczna ( muzyka na żywo)

- walory wokalne
- pomysłowość i oryginalność uczestników wyrażająca się np.  w   przygotowanych przez nich strojach oraz rekwizytach  wykorzystanych podczas występu.

4. Jury może wyróżnić najlepszych wykonawców

5. Uczestnicy przeglądu otrzymają dyplomy i drobne upominki.

6. Organizator zapewnia poczęstunek dla wszystkich uczestników.

7. Dojazd uczestników na koszt własny.

8. Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji regulaminu.

9. Decyzje jury są ostateczne i niepodważalne.

10. Ze względu na ograniczone możliwości, o wzięciu udziału w przeglądzie będzie decydowała kolejność zgłoszeń.

   

Adres do korespondencji:

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Baranowie.

ul. Gwardii Ludowej 13

06- 320 Baranowo

tel. 0-29 761-36-76

e-mali:marggaat@interia.pl

 

 

 
Powered by Joomla!®. Valid XHTML and CSS.