Tydzień Kultury Kurpiowskiej

 – podsumowanie

 

W dniach 01-07 lipca odbywał się w naszej gminie Tydzień Kultury Kurpiowskiej. Impreza była doskonałą okazją do kontaktu z rodzimą kulturą ludową. Impreza miała  na celu także integrację społeczności lokalnej - dorosłych młodzieży i dzieci poprzez szeroki, czynny udział w konkursach i warsztatach, pokazach, budzenie przez to poczucia dumy z dziedzictwa kulturowego.

Tydzień Kultury Kurpiowskiej rozpoczął się sympozjum naukowym w domku na wyspie. Sympozjum  pt. „ Dziedzictwo Kulturowe Kurpiowszczyzny – wybrane zagadnienia”, które prowadził  Prezes Związku Kurpiów – Mirosław Grzyb. W ramach sympozjum odbyła się dyskusja panelowa. W sympozjum wzięli udział przedstawiciele władz, organizacji pozarządowych, twórcy ludowi, oraz inni ludzie związani z Kurpiowszczyzną. Oprawę muzyczną  zapewniła kapela Zespołu „Pod Borem” z Zawad .

 

W środę na scenie plenerowej na wyspie odbył się „Dzień kurpiowskich obrzędów i zwyczajów”. Występowały  zespoły kurpiowskie, które zaprezentowały tańce  i pieśni kurpiowskie.