Company Logo
slide 1 slide 2 slide 3 slide 4 slide 5 slide 6 slide 7 slide 8 slide 9 slide 10 slide 11 slide 12 slide 13 slide 14 slide 15 slide 16 slide 17 slide 18 slide 19 slide 20 slide 21 slide 22 slide 23 slide 24 slide 25 slide 26 slide 27 slide 28

Rozrywka

Ciekawostki

Motto:

  "Idź tam, gdzie słyszysz śpiew
  Tam dobre serca mają
  Bo ludzie źli, ach wierzaj mi
  Ci nigdy nie śpiewają".....

 
  "Cośmy po ojcach naszych zastali
  Dał Bóg Polakom by to kochali
  By swą tradycję mieli wciąż w cenie 
  I szanowali polskie korzenie"......                                  
 

Kurp

Skąd pochodzi nazwa Kurp?  

Kurpie to nazwa obuwia plecionego z łyka lipowego lub łapcie skórzane.

Prawdopodobnie nazwa ta przyjęła się dość wcześnie, skoro już występuje ona w dokumentach z XVII wieku.

Z czasem przyszła moda na skórzane trzewiki na obcasach i zapomniano o łapciach z łyka.

 

Z mazowsza

Źródła nie znaleziono

Obejrzyj zdjęcia.

W dniu 14 września  odbyły się po raz piętnasty  Gminno- Parafialne Dożynki. Niedzielne  uroczystości rozpoczęły się  uroczystą Mszą Świętą w kościele parafialnym w Baranowie. Od  godziny 10.30  przed naszym kościołem ustawiały się delegacje z poszczególnych  sołectw na czele ze Starostami  Dożynkowymi – Państwem Zbigniewem i Agnieszką Gasek   reprezentujących wieś Czerwińskie  oraz gospodarzem gminy Baranowo Wójtem Henrykiem Toryfter wraz małżonką. Wszystkich przybyłych na progach świątyni powitał  ks. Kanonik  Proboszcz Parafii Baranowo  - Waldemar Heromiński. Słowo Boże do zgromadzonych wiernych  wygłosił ks Grzegorz Suchta- student UKSW w Warszawie. Oprawę Mszy Świętej  zapewniła Orkiestra Ochotniczej Straży Pożarnej z Zielonej pod wodzą Kapelmistrza Piotra Niskiego. Po Mszy Świętej barwny  korowód  w towarzystwie orkiestry przemaszerował do Gminnego Ośrodka Kultury  Sportu  i Rekreacji w Baranowie. Dożynki rozpoczęły się krótkim koncertem orkiestry z Zielonej, następnie imprezę otworzył Wójt Gminy Baranowo, przywitał  również licznie przybyłych gości. Kolejnym punktem programu  był obrzęd dożynkowy, który w tym roku przygotował    Klubu Seniora „ Pogodny zmierzch” oraz uczniowie Zespołu Szkół Gminnych w Baranowie. W trakcie obrzędu nie zabrakło również   dzielenia się  chlebem, który w tym roku upiekła piekarnia Państwa Andrzeja i Marzeny Białczak z Baranowa. Po ich występie na scenie zagościły Przedszkolaki z baranowskiego Przedszkola. Następnym  punktem  programu  był tradycyjnie jak co roku Turnieju Sołectw w którym rywalizowały ze sobą sołectwa:  Orzoł, Brodowe Łąki, Rycica. Najwięcej punktów zgromadziła drużyna z Orła , ale wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody w postaci kos spalinowych ufundowanych  przez  Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w ramach programu PROW współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.   Następnie program uświetnili swoim występem Kaszubski Zespół Pieśni  i Tańca „Sierakowice” . Podczas dożynek wręczono także nagrody  dla laureatów  konkursu na  najpiękniejszy ogród, oraz dyplomy dla przedsiębiorców od Ministra Gospodarki. Uczestnicy  dożynek mieli okazję zobaczyć również przedstawienie „Teatru ze Skomielnej Białej”. Potem odbył się koncert Młodzieżowego Zespołu Folklorystycznego „Orawiacy” z Lipnicy Wielkiej  na Orawie. Program  dożynek uświetniła swoim występem Kapela „Paka” z Grajewa oraz Zespół Cygański „ Hitano „ z Olsztyna. Na koniec prezentował się zespół disco polo MIG, a imprezę zakończył zabawa pod gwiazdami.Resumując – pogoda nam dopisała, goście też, wszyscy  - a było ich bardzo  wielu bawili się wesoło  do późnej nocy, dlatego też mam zaszczyt w imieniu  własnym oraz wszystkich organizatorów serdecznie podziękować wszystkim tym , którzy zaszczycili nas swoją obecnością  i przyczynili się do zorganizowania tegorocznego Święta Plonów.

 

Szczególne słowa wdzięczności kieruję do:
- Wójta Gminy - Pana Henryka Toryfter,
- Proboszcza Parafii Baranowo – ks. kan. Waldemara Heromińskiego  , ksGrzegorza Suchta - księży odprawiających Mszę świętą, która była wyrazem wdzięczności mieszkańców naszej gminy za tegoroczne plony, a jednocześnie modlitwą w intencji wszystkich rolników,
- Przewodniczącego Rady Gminy -  Pana Jerzego Symołon oraz Radnych Gminy Baranowo,
- Starostów dożynkowych Państwa Agnieszki i Zbigniewa Gasek oraz mieszkańcom sołectwa Czerwińskie,
- Delegacji wszystkich sołectw gminy Baranowo za udział w ceremonii dożynkowej, mszy świętej, wspaniały wieniec i kosze złożone na ołtarzu dziękczynnym. Ich wykonanie wymagało dużego nakładu pracy, trudu i zaangażowania wielu osób,
-  Paniom z Klubu Seniora „ Pogodny Zmierzch „  za całokształt okazanej pomocy , życzliwości  i wsparcia  przy organizacji uroczystości
-  Dyrektorów ZSG w Baranowie, Przedszkola w Baranowie - Pań: Jolanty Stolarczyk i Urszuli Panuś za uświetnienie  uroczystości poprzez udział uczniów  z ich placówek. 
-  Orkiestry Ochotniczej Straży Pożarnej z Zielonej pod wodzą  Pana Piotra Niskiego i całej grającej drużyny za przyjazd i możliwość wysłuchania tylu wspaniałych melodii.
-  Policji z Baranowa i Ostrołęki  za zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom festynu.  

Za wystawienie stoisk podczas „Dożynek Gminno-Parafialnych” składam podziękowania  dla:
- Pana Stanisława Duch – Dyrektora  Oddziału Produkcyjnego „KURPIE” Spółdzielni Mleczarskiej    „MLEKOVITA” w Baranowie,   
- Pana Łukasza Arcimowicz – Dyrektora Zakładu Mleczarskiego Hochland w Baranowie, 
- Pana  Dariusza Mierzejewskiego- Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Ostrołęce, 
- Pana Tadeusza Wiśniewskiego – Kierownika Placówki Terenowej KRUS w Ostrołęce,
- Pana Wiesława Szczubełek – Dyrektora Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Warszawie  - Oddział w Ostrołęce

Składam również serdeczne podziękowania sponsorom:

- Panu  Stanisławowi  Duch – Dyrektorowi  Oddziału Produkcyjnego „KURPIE” Spółdzielni Mleczarskiej    „MLEKOVITA” w Baranowie,   
- Państwu Andrzejowi  i Marzenie Białczak właścicielom piekarni „ Białczak” 
- Państwu Monice i Waldemarowi Grabowskim,,
- PHU „Roldex” Państwo Krzysztof i Sabina Deptuła,
- Panu Edwardowi Balcerczyk,

Dziękuję także wszystkim wyżej nie wymienionym osobom uczestniczącym zarówno w przygotowaniach  jak też w przebiegu całej uroczystości .
Podziękowania należą się wszystkim mieszkańców  Gminy Baranowo  - bez Was nie byłoby wspaniałej zabawy. Słowa uznania dla całej publiczności  za stworzenie rodzinnego klimatu. Wierzę, że dzięki naszemu wspólnemu wysiłkowi tegoroczne Dożynki Gminne stały się wspaniałą okazją do dziękczynienia za cały rok pracy naszych mieszkańców oraz do radosnego świętowania. Mieszkańcy gminy Baranowo mogą być dumni, że dzięki wspólnej pracy  święto plonów stało się prawdziwym wyrazem wdzięczności za rolniczy trud. Staraliśmy się, aby to właśnie ludzie wsi byli na tych dożynkach najważniejsi. 
Jeżeli ma ktoś jakieś uwagi dotyczące organizacji festynu, które mogą być pomocne w jeszcze lepszym zorganizowaniu kolejnej tego typu imprezy, prosimy o przesłanie ich na nasz adres mailowy (goksirbaranowo@wp.pl
                                                  Dyrektor GOKSiR
                                                  Justyna Kaczorek

 


 

 

WÓJT  GMINY BARANOWO

Proboszcz  Parafii Baranowo

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu  i Rekreacji w Baranowie

zapraszają na

 

XV  DOŻYNKI

GMINNO-PARAFIALNE

14 WRZEŚNIA 2014 R

SOBOTA

20.00  ZABAWA POD  GWIAZDAMI -  GRA   ZESPÓŁ     „LINDA”

NIEDZIELA

11.oo  Msza Święta  Dziękczynna  za zebrane plony w kościele  p.w. św. Bartłomieja w Baranowie – oprawa orkiestry dętej  OSP z Zielonej

13.oo amfiteatr  GOKSiR w Baranowie: 

Otwarcie imprezy  Wójt Gminy Baranowo – Henryk Toryfter - 

               Koncert orkiestry  dętej OSP  z Zielonej

            Obrzęd dożynkowy w wykonaniu klubu  seniora „ Pogodny Zmierzch” oraz uczniów  ZSG w Baranowie

            Występ przedszkolaków z Baranowa

            Turniej sołectw

            Rozstrzygnięcie konkursów : „Najpiękniejszy ogród”, WORD, KRU

            Koncert  młodzieżowego  zespołu  folklorystycznego „Orawiacy„ z Lipnicy Wielkiej na  Orawie

            Teatr ze Skomielnej 

            Koncert kaszubskiego  "Zespołu Pieśni i Tańca  SIERAKOWICE"

            Występ zespołu cygańskiego   "HITANO"

            Koncert zespołu disco polo  "MIG"

            Zabawa  pod  gwiazdami

Współorganizatorzy  i  sponsorzy :

Sołectwo :  Czerwińskie

PHU  Roldex - Krzysztof  Deptuła

Piekarnia państwa  Marzeny  i Andrzeja  Białczak

Edward Balcerczyk

Spółdzielnia Mleczarska „MLEKOVITA” Oddział  Produkcyjny  „KURPIE” w Baranowie

Zakład Mleczarski ,,Hochland” w Baranowie

IMPREZIE TOWARZYSZĄ:   prezentacje zakładów przetwórstwa rolnego, stoiska informacyjno-promocyjne instytucji działających na rzecz rolnictwa – ODR, ARiMR, KRUS, stoiska gastronomiczne i handlowe, dmuchane zjeżdżalnie, zamek, trampolina  itp.
Powered by Joomla!®. Valid XHTML and CSS.