Company Logo
slide 1 slide 2 slide 3 slide 4 slide 5 slide 6 slide 7 slide 8 slide 9 slide 10 slide 11 slide 12 slide 13 slide 14 slide 15 slide 16 slide 17 slide 18 slide 19 slide 20 slide 21 slide 22 slide 23 slide 24 slide 25 slide 26 slide 27 slide 28

Rozrywka

Ciekawostki

Motto:

  "Idź tam, gdzie słyszysz śpiew
  Tam dobre serca mają
  Bo ludzie źli, ach wierzaj mi
  Ci nigdy nie śpiewają".....

 
  "Cośmy po ojcach naszych zastali
  Dał Bóg Polakom by to kochali
  By swą tradycję mieli wciąż w cenie 
  I szanowali polskie korzenie"......                                  
 

Kurp

Skąd pochodzi nazwa Kurp?  

Kurpie to nazwa obuwia plecionego z łyka lipowego lub łapcie skórzane.

Prawdopodobnie nazwa ta przyjęła się dość wcześnie, skoro już występuje ona w dokumentach z XVII wieku.

Z czasem przyszła moda na skórzane trzewiki na obcasach i zapomniano o łapciach z łyka.

 

Z mazowsza

Źródła nie znaleziono

 

          Pełen słońca był dzień tegorocznej uroczystości dożynkowej w  dniu 11  września kiedy odbyły się XVII dożynki gminno-parafialne  połączone z powiatowym dniem kukurydzy i mleka. W tym roku imprezę  honorowym patronatem objęli : Marszałek Województwa Mazowieckiego – Adam Struzik, Wojewoda Mazowiecki  - Zdzisława Sipiera, zaś współorganizatorami imprezy byli: Pan Stanisław Kubeł – Starosta Ostrołęcki, Pan Stanisław Duch - Dyrektor Spółdzielni Mleczarskiej „Mlekovita” Oddział Produkcyjny Kurpie w Baranowie, Wiesław Szczubełek – Dyrektor  Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Warszawie – Oddział w Ostrołęce oraz Wójt Gminy Baranowo. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą Dziękczynną  za zebrane plony w kościele  p.w. św. Bartłomieja w Baranowie, której  oprawę muzyczną zapewnili: Młodzieżowa Orkiestra Dęta Zespołu Szkół w Suchowoli  oraz Orawska Kapela Hajduki. Korowód  z okazałymi wieńcami dożynkowymi prowadziła również Orkiestra z Suchowoli . Obecność pocztów sztandarowych szkół nadawała uroczystości podniosłego charakteru. O godzinie 12.30  otwarcia imprezy dokonał  Wójt Gminy Baranowo – Henryk Toryfter , następnie na scenie pojawił się Klub Seniora „ Pogodny zmierzch” wraz z uczniami ZSG w Baranowie, którzy wspólnie przygotowali i przedstawili publiczności  obrzęd dożynkowy. Po obrzędzie i dzieleniu chlebem, który w tym roku przygotowała  piekarnia GS Samopomoc Chłopska w Baranowie odbył się koncert młodzieżowej orkiestry dętej  Zespołu Szkół w Suchowoli. Następnie wystąpiły grupy taneczne przedszkolaków z Baranowa po którym odbył się turniej sołectw, wzięły w nim udział sołectwa: Guzowatka, Orzołek i Zawady, wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali kosy spalinowe.  W trakcie trwania uroczystości  zainteresowani uprawą kukurydzy mieli okazję obejrzeć prezentację kolekcji 25 odmian  polskich i zagranicznych na polu demonstracyjnym w Pana Zbigniewa Stepnowskiego. Podczas dożynek zostały rozstrzygnięta 2 konkursy rolnicze. W pierwszym konkursie z inicjatywy Pana Starosty Ostrołęckiego Stanisława Kubeła zostali uhonorowani najlepsi producenci mleka pod względem ochrony środowiska. W drugim konkursie  z inicjatywy Pana Stanisław Ducha – Dyrektora Spółdzielni Mleczarskiej „Mlekovita” Oddział Produkcyjny Kurpie w Baranowie, nagrody otrzymali producenci mleka o najwyższej dynamice wzrostu produkcji. Kolejnym punktem programu było widowisko ludowe w wykonaniu Kurpiowskiego Zespołu „Pod Borem” z Zawad. Podczas tej uroczystości ogłoszono wyniki i wręczono nagrody w konkursach „Najpiękniejszy ogród”, i  WORD. Następnie na scenie zagościł kabaret biesiadny – biesiada polska. Do występu gwiazdy wieczoru publiczność miała możliwość posłuchać  i obejrzeć występy trzech kapel: Kapeli Kumple z Zawad, Kapeli  z Chorzel ,Kapeli  Hajduki z Orawy. Około godziny  dwudziestej  obejrzeliśmy bardzo żywiołowy koncert zespołu  rok polo „Sławomir”, po nim wystąpił zespół  disco polo „Dejw”, a potem wszyscy uczestnicy dożynek bawili się pod gwiazdami przy muzyce  zespołu  Linda.

W ramach podsumowania tegorocznych dożynek nie sposób zapomnieć o tych, którzy przyczynili się do organizacji tegorocznego Święta Plonów, jako sponsorzy i jako przyjaciele. Serdecznie dziękujemy za wsparcie i pomoc.  Jesteśmy ogromnie wdzięczni za to, że wspieracie Państwo kulturę i tradycję naszego regionu.

Serdecznie dziękujemy księdzu Proboszczowi Waldemarowi Heromińskiemu i kapłanom za uroczystą dziękczynną Mszę Świętą w intencji rolników i za zebrane plony.

Dziękujemy również Państwu  Budnym i sołectwu Budne-Sowięta  za pełnienie honorów Starostów Dożynek.

Za włożony wkład pracy w pięknie przygotowane kosze dożynkowe dziękujemy sołtysom gminy Baranowo oraz mieszkańcom tych sołectw.

Dziękujemy również Paniom z Klubu Seniora „ Pogodny zmierzch” i uczniom ZSG w Baranowie , Młodzieżowej Orkiestrze Dętej OSP  z Suchowli, Zespołowi Folklorystycznemu  z Zawad  za uświetnienie obrzędów i część artystyczną.

Słowa podziękowania kierujemy do instytucji współpracujących z rolnikami, wystawców stoisk, sponsorów za pomoc i udział w tym tak ważnym Święcie.

Serdeczne podziękowanie kierujemy także do sponsorów i współorganizatorów  Dożynek Gminy Baranowo 2016:

Dziękujemy pięknie :

Panu Stanisławowi Kubeł – Staroście  Ostrołęckiemu

Panu Stanisławowi Duch - Dyrektorowi Spółdzielni Mleczarskiej „Mlekovita” Oddział Produkcyjny Kurpie w Baranowie,

Panu Wiesławowi  Szczubełek – Dyrektorowi  Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Warszawie – Oddział w Ostrołęce

Dziękujemy również patronom naszej uroczystości:

Panu Adamowi Struzik - Marszałekowi Województwa Mazowieckiego

Panu Zdzisławowi Siepiera  - Wojewodzie  Mazowieckiemu

GS Samopomoc Chłopska w Baranowie,

Sołectwu  Budne, 

Ochotniczej  Straży  Pożarnej  w Baranowie,

Stowarzyszeniu  Wspierania Inicjatyw Społeczno – Kulturalnych w Gminie Baranowo

Serdeczne podziękowania dla naszych  sponsorów:

 

Państwu  Waldemarowi i Monice  Grabowskim,

Panu  Edwardowi    Balcerczyk  -  Sala Bankietowa  „Marysieńka”,

Państwu Agnieszce  i Sławomirowi  Majewskim -  Sklep „Aldi”,

Państwu Andrzejowi  i Marzenie  Białczak-  Piekarnia Białczak,

 Wszystkim rolnikom, wszystkim rodzinom rolniczym dziękujemy za zebrany plon, za rolniczy trud. Dziękujemy wszystkim obecnym na uroczystości za kultywowanie tradycji, bo ta tradycja nas jednoczy. Dziękujemy wszystkim za przybycie, mamy nadzieję, że spędziliście Państwo sympatycznie czas podczas tegorocznych dożynek. Do zobaczenia za rok.

W imieniu wszystkich organizatorów :

Wójt Gminy Baranowo – Henryk Toryfter

 


Starosta  Ostrołęcki

Spółdzielnia Mleczarska „Mlekovita” Oddział Produkcyjny Kurpie w Baranowie   

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie Oddział w Ostrołęce

Proboszcz Parafii Baranowo

Wójt Gminy Baranowo

   

 

 

      Zapraszają na 

      XVII DOŻYNKI   GMINNO-PARAFIALNE

      I POWIATOWY DZIEŃ KUKURYDZY I MLEKA

      pod honorowym patronatem

      Marszałka Województwa Mazowieckiego – Adama Struzika

      Wojewody Mazowieckiego  - Zdzisława Sipiera

      które  odbędą  się  dnia 11 września 2016r

      Amfiteatr  GOKSiR w Baranowie


                                      

 Program:

10:3o  Msza święta dziękczynna za zebrane plony w kościele  p.w. św. Bartłomieja w Baranowie – oprawa - Młodzieżowa Orkiestra Dęta Zespołu Szkół w Suchowoli.  

12:3o  Otwarcie imprezy - Wójt Gminy Baranowo – Henryk Toryfter  - amfiteatr  GOKSiR w Baranowie.

 • Koncert młodzieżowej orkiestry dętej z Zespołu Szkół w Suchowoli.
 • Obrzęd dożynkowy w wykonaniu Klubu Seniora „Pogodny Zmierzch„ i uczniów ZSG w Baranowie.
 • Występ przedszkolaków z Baranowa.
 • Turniej sołectw.
 • Prezentacja kolekcji odmian kukurydzy na polu demonstracyjnym.
 • Widowisko ludowe w wykonaniu Kurpiowskiego Zespołu „ Pod Borem” z Zawad
 • Rozstrzygnięcie konkursów : „Najpiękniejszy ogród”, WORD, KRUS.
 • Kabaret biesiadny – biesiada polska.
 • Występy: Kapeli podwórkowej z Chorzel.
 •                Kapeli podwórkowej Kumple z Zawad.   
 •                Kapeli góralskiej Hajduki.        
 • Koncert zespołu rok polo „ Sławomir”.
 • Koncert zespołu disco polo „Dejw”.
 • Zabawa pod gwiazdami.

Współorganizatorzy:  GS Samopomoc Chłopska w Baranowie, Sołectwo Budne, 

                                  Ochotnicza  Straż Pożarna w Baranowie, Stowarzyszenie

                        Wspierania Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych w Gminie Baranowo

Sponsorzy: Waldemar i Monika Grabowscy, Sala Bankietowa  „Marysieńka” Edward 

                   Balcerczyk, Sklep „Aldi” Agnieszka i Sławomir Majewscy, Piekarnia

                 Marzena i Andrzej Białczak,

IMPREZIE TOWARZYSZĄ: prezentacje zakładów przetwórstwa rolnego, stoiska informacyjno-promocyjne instytucji

działających na rzecz rolnictwa – ODR, ARiMR, KRUS, stoiska gastronomiczne i handlowe,

 •   
 •     


Powered by Joomla!®. Valid XHTML and CSS.