Company Logo
slide 1 slide 2 slide 3 slide 4 slide 5 slide 6 slide 7 slide 8 slide 9 slide 10 slide 11 slide 12 slide 13 slide 14 slide 15 slide 16 slide 17 slide 18 slide 19 slide 20 slide 21 slide 22 slide 23 slide 24 slide 25 slide 26 slide 27 slide 28

Rozrywka

Ciekawostki

Motto:

  "Idź tam, gdzie słyszysz śpiew
  Tam dobre serca mają
  Bo ludzie źli, ach wierzaj mi
  Ci nigdy nie śpiewają".....

 
  "Cośmy po ojcach naszych zastali
  Dał Bóg Polakom by to kochali
  By swą tradycję mieli wciąż w cenie 
  I szanowali polskie korzenie"......                                  
 

Kurp

Skąd pochodzi nazwa Kurp?  

Kurpie to nazwa obuwia plecionego z łyka lipowego lub łapcie skórzane.

Prawdopodobnie nazwa ta przyjęła się dość wcześnie, skoro już występuje ona w dokumentach z XVII wieku.

Z czasem przyszła moda na skórzane trzewiki na obcasach i zapomniano o łapciach z łyka.

 

 W dniach 7-8 września  odbyła się dwudniowa impreza z okazji  Gminno-Parafialnych Dożynek. W sobotę mieszkańcy gminy mieli okazję   pobawić się na dyskotece pod gwiazdami. Niedzielne  uroczystości rozpoczęły się  uroczystą Mszą Świętą w kościele parafialnym w Baranowie. Od  godziny 10.30  przed naszym kościołem ustawiały się delegacje z poszczególnych  sołectw na czele ze Starostami  Dożynkowymi Marzeną i Danielem Abramczyk  reprezentujących wieś Oborczyska   oraz gospodarzem gminy Baranowo Wójtem Henrykiem Toryfter wraz małżonką. Wszystkich przybyłych na progach świątyni powitał  ks. Kanonik  Proboszcz Parafii Baranowo  - Waldemar Heromiński. Oprawę Mszy Świętej  zapewniła Orkiestra Ochotniczej Straży Pożarnej z Zielonej pod wodzą Kapelmistrza Piotra Niskiego. Słowo  Boże do zgromadzonych  wiernych wygłosił  ks. dr Zbigniew Prusiński. Po Mszy Świętej barwny  korowód  w towarzystwie orkiestry przemaszerował do Gminnego Ośrodka Kultury  Sportu  i Rekreacji w Baranowie. Dożynki rozpoczęły się krótkim koncertem orkiestry z Zielonej, następnie imprezę otworzył Wójt Gminy Baranowo, przywitał  również licznie przybyłych gości. Kolejnym punktem programu  był obrzęd dożynkowy, który rozpoczęła grupa śpiewacza  Klubu Seniora „ Pogodny zmierzch”. Po ich występie na scenie zagościły Przedszkolaki z baranowskiego Przedszkola. W bieżącym roku obrzęd dożynkowy  przedstawili  uczniowie z Zespołu Szkół Gminnych w Baranowie.  Nie zabrakło również   dzielenia się  chlebem, który w tym roku upiekła piekarnia „GS” Baranowo. 
O godzinie 15.00  na scenie zagościli dwaj wspaniali aktorzy  a mianowicie :   Cezary Żak i Artur Barciś – nasi ulubieńcy z serialu „Ranczo” -  Senator Paweł Kozioł, Proboszcz Piotr Kozioł i  Arkadiusz Czerepach -  trzy postacie  w dwóch osobach. Program kabaretowy w ich wykonaniu dostarczył  bardzo licznie zgromadzonej publiczności wielu   wrażeń. Po tym występie rozpoczęła się  część sprawnościowa Turnieju Sołectw. Ostatni konkurs którego wyniki  poznaliśmy w niedzielę, to konkurs  na „Najpiękniejszy ogród w gminie  Baranowo”. 
 Kolejnym punktem programu  był występ grupy śpiewaczej  Klubu Seniora „ Pogodny zmierzch”.  Następnie na scenie zagościł  zespół disco polo pn.  „Soleo”, w czasie ich koncertu publiczność szczególnie ta młodsza świetnie się bawiła. Po ich występie nastąpiła  przerwa techniczna ponieważ kolejny zespół przygotowywał  odpowiednie nagłośnienie do swojego koncertu.  Jako  organizatorzy zdajemy sobie sprawę z tego , że nasza publiczność była tymi przygotowaniami zniecierpliwiona, ale warto było czekać ponieważ Zespół Ewelmen, zagrał dla nas na  żywo. Dożynki 2013  zakończyła dyskoteka pod gwiazdami. 
Resumując – pogoda nam dopisała, goście też, wszyscy  - a było ich wielu bawili się wesoło  do późnej nocy, dlatego też mam zaszczyt w imieniu  własnym oraz wszystkich organizatorów serdecznie podziękować wszystkim tym , którzy zaszczycili nas swoją obecnością  i przyczynili się do zorganizowania tegorocznego Święta plonów.
Szczególne słowa wdzięczności kieruję do:
- Wójta Gminy - Pana Henryka Toryfter,
- Proboszcza Parafii Baranowo – ks. kan. Waldemara Heromińskiego  , ks dr  Zbigniewa Prusińskiego - księży odprawiających Mszę świętą, która była wyrazem wdzięczności mieszkańców naszej gminy za tegoroczne plony, a jednocześnie modlitwą w intencji wszystkich rolników,
- Przewodniczącego Rady Gminy -  Pana Jerzego Symołon oraz Radnych Gminy Baranowo,
- Starostów dożynkowych Państwa Marzeny i Daniela Abramczyk,
- Delegacji wszystkich sołectw gminy Baranowo za udział w ceremonii dożynkowej, mszy świętej, wspaniały wieniec i kosze złożone na ołtarzu dziękczynnym. Ich wykonanie wymagało dużego nakładu pracy, trudu i zaangażowania wielu osób,
-  Sołectw: Oborczyska, Ziomek, Rycica , Cierpięta, Bakuła Glinki za udział w III Turnieju Sołectw,
-  Sołtysów, którzy z zaangażowaniem włączyli się w przygotowanie korowodu. 
-  Komisji konkursowych a szczególnie Pani Sekretarz – Irenie Kowalczyk,
-  Dyrektorów ZSG w Baranowie, Przedszkola w Baranowie - Pań: Jolanty Stolarczyk i Anny Urszuli Panuś za uświetnienie  uroczystości poprzez udział uczniów  z ich placówek. 
-  Orkiestry Ochotniczej Straży Pożarnej z Zielonej pod wodzą  Pana Piotra Niskiego i całej grającej drużyny za przyjazd i możliwość wysłuchania tylu wspaniałych melodii.
-  Policji z Baranowa i Ostrołęki  za zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom festynu.  

Za wystawienie stoisk podczas „Dożynek Gminno-Parafialnych” składam podziękowania  dla:
- Pana Stanisława Duch – Dyrektora  Oddziału Produkcyjnego „KURPIE” Spółdzielni Mleczarskiej    „MLEKOVITA” w Baranowie,   
- Pana Łukasza Arcimowicz – Dyrektora Zakładu Mleczarskiego Hochland w Baranowie, 
- Pana  Dariusza Mierzejewskiego- Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Ostrołęce, 
- Pana Tadeusza Wiśniewskiego – Kierownika Placówki Terenowej KRUS w Ostrołęce,
- Pana Wiesława Szczubełek – Dyrektora Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Warszawie  - Oddział w Ostrołęce
- Pana Krzysztof Bałdyga – Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ostrołęce.
Składam również serdeczne podziękowania sponsorom:
- Państwu Andrzejowi  i Marzenie Białczak właścicielom piekarni „ Białczak” 
- Państwu Monice i Waldemarowi Grabowskim,,
- PHU „Roldex” Państwo Krzysztof i Sabina Deptuła,
- Panu Edwardowi Balcerczyk,
- Bankowi  Spółdzielczemu  w Krasnosielcu,
- Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Baranowie,
- Państwu  Agnieszce i Sławomirowi Majewskim,

Dziękuję także wszystkim wyżej nie wymienionym osobom uczestniczącym zarówno w przygotowaniach  jak też w przebiegu całej uroczystości.
Podziękowania należą się wszystkim mieszkańców  Gminy Baranowo  - bez Was nie byłoby wspaniałej zabawy. Słowa uznania dla całej publiczności  za stworzenie rodzinnego klimatu. Wierzę, że dzięki naszemu wspólnemu wysiłkowi tegoroczne Dożynki Gminne stały się wspaniałą okazją do dziękczynienia za cały rok pracy naszych mieszkańców oraz do radosnego świętowania. Mieszkańcy gminy Baranowo mogą być dumni, że dzięki wspólnej pracy  święto plonów stało się prawdziwym wyrazem wdzięczności za rolniczy trud. Staraliśmy się, aby to właśnie ludzie wsi byli na tych dożynkach najważniejsi. 
Jeżeli ma ktoś jakieś uwagi dotyczące organizacji festynu, które mogą być pomocne w jeszcze lepszym zorganizowaniu kolejnej tego typu imprezy, prosimy o przesłanie ich na nasz adres mailowy ( goksirbaranowo@wp.pl
                                                                                                                                     Dyrektor GOKSiR
                                                                                                                                     Justyna Kaczorek


 

 WÓJT  GMINY  BARANOWO

Proboszcz  Parafii Baranowo

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu  i Rekreacji w Baranowie

Ochotnicza Straż Pożarna w Baranowie

 

zapraszają  w dniach  7-8 września

na

XIV  DOŻYNKI GMINNO-PARAFIALNE

 

Sobota  7 września

20.00  Zabawa pod gwiazdami - amfiteatr  GOKSiR w Baranowie

 

Niedziela  8  września

11.oo  Msza Święta  dziękczynna  w kościele  p.w. św. Bartłomieja w Baranowie za zebrane plony – oprawa orkiestry dętej  OSP  z Zielonej.

13.oo  Otwarcie imprezy  Wójt Gminy Baranowo – Henryk  Toryfter - amfiteatr  GOKSiR  w Baranowie.

            Koncert orkiestry  dętej  OSP z Zielonej

    Obrzęd dożynkowy w wykonaniu ZSG w Baranowie oraz  przedszkolaków z Baranowa

    Turniej  sołectw: konkurs wiedzy o PROW, Funduszu Sołeckim

    Program kabaretowy w wykonaniu  Cezarego  Żaka 

i Artura Barcisia.

            Turniej  sołectw: konkurencje sportowe.

            Rozstrzygnięcie konkursów : „Najpiękniejszy ogród”, WORD, KRUS

            Występ grupy śpiewaczej Klubu Seniora „Pogodny Zmierzch” z Baranowa

            Koncert zespołu „Soleo”  SŁODKO SŁODKA - http://www.youtube.com/watch?v=wobo3Z_lfaU

        Koncert zespołu    Ewelmen"

          Zabawa  pod  gwiazdami

Współorganizatorzy :

Sołectwo: Oborczyska, PHU  Roldex  Krzysztof  Deptuła, Piekarnia  GS Baranowo, Edward Balcerczyk ,Urząd Gminy w Baranowie, Spółdzielnia Mleczarska „MLEKOVITA” oddział „KURPIE” w Baranowie, Zakład Mleczarski ,,Hochland” w Baranowie

IMPREZIE TOWARZYSZĄ: prezentacje zakładów przetwórstwa rolnego, stoiska informacyjno-promocyjne instytucji działających na rzecz rolnictwa ODR, ARiMR, KRUS, stoiska gastronomiczne i handlowe, dmuchane zjeżdżalnie, zamek, trampolina  itp.
Powered by Joomla!®. Valid XHTML and CSS.