Gminny Ośrodek Kultury, Sportu  i Rekreacji w Baranowie

zaprasza do udziału w

KONKURSIE NA OZDOBĘ ŚWIĄTECZNĄ

1.      Cel konkursu – kultywowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia

2.      Technika – dowolna ( stroik, bombka, ozdoba choinkowa itp.)

3.      Warunki uczestnictwa:

- konkurs kierowany jest do Szkół, Przedszkoli  i  osób indywidualnych,

- praca ma być wykonana samodzielnie,

- oceniana będzie pomysłowość twórcy i oryginalność pracy

- do wykonania stroiku, bombki, ozdoby choinkowej prosimy nie używać żywego świerku oraz innych materiałów sypiących się

- każda praca musi posiadać metryczkę, która zawiera: imię i nazwisko, klasa , kategoria konkursowa

- stroik, bombkę, ozdobę choinkową itp. należy dostarczyć do Gminnego  Ośrodka Kultury, Sportu  i Rekreacji w Baranowie. Termin składania prac - 02.12.2013 r.

4.  Ozdoby bożonarodzeniowe  będą oceniane w trzech  kategoriach  stroik, bombka, ozdoba choinkowa.

5. Każda zgłoszona praca staje się własnością organizatora konkursu.

6.  Prace konkursowe oceni powołana przez Organizatora komisja.
7. Kryteria oceny:
• samodzielność wykonania 
• nawiązanie do tradycji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku 
• staranność wykonania
• ogólne wrażenie artystyczne

8. Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia 08 grudnia 2013 r. o godz. 16.00,  podczas Kiermaszu Bożonarodzeniowego w GOKSiR w Baranowie.