Dożynki gminno-parafialne

odbyły się 14 września  2008 roku,  przy kościele w Baranowie godz. 1200 msza święta z wieńcami dożynkowymi. Początek imprezy godz. 1345 program imprezy: Zdjęcia z imprezy poniżej.

10,00 - 11,00  - Turniej sołectw - przy Gminnym Ośrodku

Kultury,  Sportu i Rekreacji w Baranowie.

12,00  - Msza Święta Dożynkowa  z oprawą Orkiestry Dętej OSP Zielona

13,30   - Koncert Orkiestry Dętej OSP Zielona 
14,00   - Oficjalne otwarcie festynu dożynkowego - Wójt Gminy Henryk Toryfter.

14,10  - Obrzędy dożynkowe w wykonaniu zespołów z Gminy Somianka.

15,00  - Koncert Kapeli Podwórkowej z Warszawskiej Pragi ,,Chłopaki ze Starej

Paki"

16,00  - Ogłoszenie wyników konkursów: na najładniejsze ogródki i posesje

w gminie, Turnieju Sołectw, WODR i Zielonego Markietu.

16,30  - Występy przedszkolaków z Przedszkola w Baranowie.

17,00  - Zespół tańca nowoczesnego ,,BLACK STARS" z Zawad.

17,15  - Zespół folklorystyczny ,,ZAGAJNICA" z Zespołu Szkół

Gminnych z Baranowa.

17,45  - Występ grupy wokalnej ,,ANDROMEDA".

18,10  - Występ zespołu tańca nowoczesnego ,,OK" z Bakuły
18,25  - Występ grupy wokalnej ,,ANDROMEDA".
18,45  - Występ zespołu tańca nowoczesnego ,,CONTRA" z

GOKSIR w Baranowie

19,00  - Zespół Cygański ,,ROMEN" z Płocka.
20,30  - Zespół ,,PRIMAKI" z Gródka

22,00  - Pokaz sztucznych ogni i zakończenie dożynek.

Projekt w części zrealizowany ze środków Programu Integracji Społecznej.

Nagrody w konkursach na najpiękniejszą posesję i ogródek w Gminie Baranowo

ufundował Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.