KARAWANA EUROPA 2008" w Baranowie 29 czerwca 2008 roku, w niedzielę, dotrze do Baranowa „Karawana Europa 2008". Zatrzyma się na postój w godzinach 15,00 - 22,00 przed Gminnym Ośrodkiem Kultury, Sportu i Rekreacji. W czasie tego „postoju" będą prowadzone twórcze działania o charakterze parateatralnym, cyrkowym, tanecznym i integracyjnym oraz odbędą się dwa spektakle teatrów profesjonalnych - jeden dla dzieci, drugi dla widzów dorosłych.
Przedsięwzięcie przygotowuje i realizuje grupa około 40 aktorów, animatorów, cyrkowców, tancerzy i opowiadaczy bajek.