Company Logo
slide 1 slide 2 slide 3 slide 4 slide 5 slide 6 slide 7 slide 8 slide 9 slide 10 slide 11 slide 12 slide 13 slide 14 slide 15 slide 16 slide 17 slide 18 slide 19 slide 20 slide 21 slide 22 slide 23 slide 24 slide 25 slide 26 slide 27 slide 28

Rozrywka

Ciekawostki

Motto:

  "Idź tam, gdzie słyszysz śpiew
  Tam dobre serca mają
  Bo ludzie źli, ach wierzaj mi
  Ci nigdy nie śpiewają".....

 
  "Cośmy po ojcach naszych zastali
  Dał Bóg Polakom by to kochali
  By swą tradycję mieli wciąż w cenie 
  I szanowali polskie korzenie"......                                  
 

Kurp

Skąd pochodzi nazwa Kurp?  

Kurpie to nazwa obuwia plecionego z łyka lipowego lub łapcie skórzane.

Prawdopodobnie nazwa ta przyjęła się dość wcześnie, skoro już występuje ona w dokumentach z XVII wieku.

Z czasem przyszła moda na skórzane trzewiki na obcasach i zapomniano o łapciach z łyka.

 

Niedziela na wesoło 2010

Wójt Gminy Baranowo

Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Lokalnej w Gminie Baranowo

oraz Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Baranowie zapraszają na

III Rajd Rowerowy „SZLAKIEM BOBRA”

dofinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

na Obszarze Specjalnej Ochrony Ptaków  NATURA 2000

Doliny Omulwi i Płodownicy”

należącym do Europejskiej Sieci Ekologicznej

- systemu ochrony zagrożonych składników różnorodności biologicznej kontynentu europejskiego.

 

Zapraszamy do  udziału w rajdzie wszystkich miłośników turystyki rowerowej. Wszystkim uczestnikom zapewniamy kolorowe rajdowe koszulki z logo rajdu, a po zakończeniu posiłek przy ognisku z muzyką. Zapewniamy też ubezpieczenie NW.

Spotykamy się w sobotę, 29 maja o godz. 13,00 przy Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Baranowie. Do dyspozycji uczestników będą trzy warianty tras o długości od 10 do 30 km. Rajd nie jest wyścigiem, nastawiamy się na wolne tempo i poznawanie terenów, przez które będziemy przejeżdżać. Zachęcamy do zabrania aparatów fotograficznych i fotografowania trasy. Jeżeli po rajdzie zdjęcia zostaną użyczone organizatorom, to najlepsze i najciekawsze z nich, podpisane nazwiskami autorów, znajdą się w folderze umieszczonym na stronie internetowej GOKSiR opisującym trasy rajdu „SZLAKIEM BOBRA”.

Szczególnie zapraszamy rodziny, młodzież z opiekunami, wszystkich samorządowców i członków stowarzyszeń działających na terenie kurpiowskich gmin.

Wszelkich informacji udziela:

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Baranowie,

ul. Gwardii Ludowej 13   06-320 Baranowo

tel/fax 0-29 761 36 76        e-mail: goksirbaranowo@wp.pl

oraz koordynator rajdu tel. 602 297 529

 

Organizatorzy zapewniają wóz serwisowy z możliwością podwiezienia bagaży, rowerów i miejscami dla tych, którzy nie będą mogli kontynuować Rajdu z przyczyn zdrowotnych bądź technicznych.

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wprowadzenia zmian organizacyjnych.

 

W razie wyjątkowo niekorzystnych warunków pogodowych termin rajdu zostanie przełożony.

 

 

Planowany przebieg i program Rajdu:

 

- Godz. 13,00 - zbiórka uczestników przed budynkiem Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Baranowie, wpisanie na listę uczestników, zapoznanie z regulaminem, wydanie

koszulek rajdowych i załatwienie formalności związanych z ubezpieczeniem, wybór wariantu trasy.

- Około godz. 14,00 - pierwsze grupy wyruszają na trasę (ilość grup zależy od liczby uczestników i wybranych tras)), następne startują co 5-10 minut.

- Około godz. 17,00 wszyscy powinniśmy już z powrotem w Baranowie, na terenie GOKSiR. Uczestnicy otrzymują dyplomy uczestnictwa w rajdzie, pieczemy kiełbaski, wymieniamy się wrażeniami, chętni mogą pobawić się przy muzyce.

 

 

Regulamin rajdu:

 • Warunkiem uczestnictwa w rajdzie jest zapoznanie się z regulaminem rajdu oraz podporządkowanie się decyzjom kierownictwa rajdu.
 • Uczestnicy biorą udział w rajdzie na własne ryzyko i odpowiedzialność.
 • Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w rajdzie pod opieką osoby dorosłej, biorącej na siebie całkowitą odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo i za pisemną zgodą rodzica bądź opiekuna prawnego.
 • Uczestnicy rajdu zobowiązani są do posiadania dokumentu tożsamości.
 • Udział w rajdzie odbywa się przy nieograniczonym ruchu drogowym.
 • Uczestnicy rajdu zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania przepisów ruchu drogowego.
 • Każdy uczestnik powinien posiadać sprawny technicznie rower.
 • Jadąc rzędem, należy zachować minimum 3 - 5 m odległości między rowerami, a przy jeździe w kolumnie należy zachować 50 - 100 m odległości między poszczególnymi grupami. Poruszamy się prawą stroną drogi w odległości 30 - 50 cm od jej krawędzi. W trakcie postoju nie wolno tarasować drogi.
 • Każdy uczestnik wycieczki powinien zabrać ze sobą odpowiednie ubranie dostosowane do aury, napoje chłodzące i ewentualnie zapas jedzenia na trasę.
 • Wskazane jest posiadanie telefonu komórkowego oraz aparatu fotograficznego.
 • Organizator nie bierze na siebie odpowiedzialności za rzeczy zagubione, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zakończeniu rajdu.
 • Nieprzestrzeganie regulaminu rajdu, samowolna zmiana trasy rajdu, spożywanie w czasie jazdy i postojów na trasie napojów alkoholowych, rezygnacja w trakcie imprezy, powodują wykluczeniu z rajd.
 • Biorący udział w  Rajdzie podpisem na liście uczestników potwierdzają znajomość i akceptację programu i regulaminu.

 

Robert Domurad

Koordynator III Rajdu Rowerowego „SZLAKIEM BOBRA”
Powered by Joomla!®. Valid XHTML and CSS.