Przegląd kolęd i pastorałek 2010 w obiektywie.

 

 


 

 

Przegląd odbędzie się w dniu 15 stycznia (piątek ) 2010 r.

w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji

w Baranowie

początek godzina 10.00.

Przegląd jest imprezą otwarta, adresowaną do

przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych,

gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz  dorosłych.

 

1. Uczestnicy przygotowują:

- w kategorii soliści jedna kolęda lub pastorałka (maksymalnie do 3 zwrotek );
- w kategorii zespoły, schole (do 15 osób): 1 kolęda, 1 pastorałka  (maksymalnie do 3 zwrotek każdy utwór ).
2. Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 11 stycznia  2010 roku na adres organizatora przeglądu. Nadesłanie podpisanej karty zgłoszenia jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu.

3. Utwory mogą być wykonywane accapella, z akompaniamentem na własnych instrumentach, bądź z wykorzystaniem przygotowanego podkładu muzycznego.

Organizatorzy zapewniają nagłośnienie.

Każdy uczestnik może prezentować się tylko w jednej z w/w kategorii.

2. Przegląd przewiduje kategorie wiekowe:

- Przedszkolaki
- Szkoły Podstawowe 
- Gimnazja 
- Szkoły ponadgimnazjalne i dorośli

3. Oceny prezentacji na indywidualne życzenie uczestników dokona jury powołane przez organizatora. 
Ocenie podlegać będzie:

- dobór repertuaru, tematyki zgodnie z repertuarem przeglądu, 
- aranżacja i interpretacja,

- muzykalność i warunki głosowe wykonawców, 
- pomysłowość i oryginalność uczestników wyrażająca się np.  w   przygotowanych przez nich strojach oraz rekwizytach  wykorzystanych podczas występu.

4. Jury powołane przez organizatorów wyróżni najlepszych. Wyróżnione zespoły i soliści będę mieli okazje

zaprezentować się na koncercie finalistów w przewidywanym terminie dnia 24 stycznia 2010r. o godz. 1500

5. Na karcie zgłoszenia obowiązkowo należy napisać liczbę wykonawców, potrzebną organizatorom przy zakupie nagród.

6. Dojazd uczestników na koszt własny.

7. Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji regulaminu.

8. O dniu i godzinie przesłuchania poinformują organizatorzy w zależności od ilości zgłoszeń.

9. Decyzje jury i organizatorów są ostateczne i niepodważalne.

Adres do korespondencji:

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu

i Rekreacji w Baranowie.

ul. Gwardii Ludowej 13

06- 320 Baranowo

tel. 0-29 761-36-76

e-mail: marggaat@interia.pl