Company Logo
slide 1 slide 2 slide 3 slide 4 slide 5 slide 6 slide 7 slide 8 slide 9 slide 10 slide 11 slide 12 slide 13 slide 14 slide 15 slide 16 slide 17 slide 18 slide 19 slide 20 slide 21 slide 22 slide 23 slide 24 slide 25 slide 26 slide 27 slide 28

Rozrywka

Ciekawostki

Motto:

  "Idź tam, gdzie słyszysz śpiew
  Tam dobre serca mają
  Bo ludzie źli, ach wierzaj mi
  Ci nigdy nie śpiewają".....

 
  "Cośmy po ojcach naszych zastali
  Dał Bóg Polakom by to kochali
  By swą tradycję mieli wciąż w cenie 
  I szanowali polskie korzenie"......                                  
 

Kurp

Skąd pochodzi nazwa Kurp?  

Kurpie to nazwa obuwia plecionego z łyka lipowego lub łapcie skórzane.

Prawdopodobnie nazwa ta przyjęła się dość wcześnie, skoro już występuje ona w dokumentach z XVII wieku.

Z czasem przyszła moda na skórzane trzewiki na obcasach i zapomniano o łapciach z łyka.

 

Przegląd kolęd i pastorałek 2010 w obiektywie.

 

 


 

 

Przegląd odbędzie się w dniu 15 stycznia (piątek ) 2010 r.

w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji

w Baranowie

początek godzina 10.00.

Przegląd jest imprezą otwarta, adresowaną do

przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych,

gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz  dorosłych.

 

1. Uczestnicy przygotowują:

- w kategorii soliści jedna kolęda lub pastorałka (maksymalnie do 3 zwrotek );
- w kategorii zespoły, schole (do 15 osób): 1 kolęda, 1 pastorałka  (maksymalnie do 3 zwrotek każdy utwór ).
2. Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 11 stycznia  2010 roku na adres organizatora przeglądu. Nadesłanie podpisanej karty zgłoszenia jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu.

3. Utwory mogą być wykonywane accapella, z akompaniamentem na własnych instrumentach, bądź z wykorzystaniem przygotowanego podkładu muzycznego.

Organizatorzy zapewniają nagłośnienie.

Każdy uczestnik może prezentować się tylko w jednej z w/w kategorii.

2. Przegląd przewiduje kategorie wiekowe:

- Przedszkolaki
- Szkoły Podstawowe 
- Gimnazja 
- Szkoły ponadgimnazjalne i dorośli

3. Oceny prezentacji na indywidualne życzenie uczestników dokona jury powołane przez organizatora. 
Ocenie podlegać będzie:

- dobór repertuaru, tematyki zgodnie z repertuarem przeglądu, 
- aranżacja i interpretacja,

- muzykalność i warunki głosowe wykonawców, 
- pomysłowość i oryginalność uczestników wyrażająca się np.  w   przygotowanych przez nich strojach oraz rekwizytach  wykorzystanych podczas występu.

4. Jury powołane przez organizatorów wyróżni najlepszych. Wyróżnione zespoły i soliści będę mieli okazje

zaprezentować się na koncercie finalistów w przewidywanym terminie dnia 24 stycznia 2010r. o godz. 1500

5. Na karcie zgłoszenia obowiązkowo należy napisać liczbę wykonawców, potrzebną organizatorom przy zakupie nagród.

6. Dojazd uczestników na koszt własny.

7. Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji regulaminu.

8. O dniu i godzinie przesłuchania poinformują organizatorzy w zależności od ilości zgłoszeń.

9. Decyzje jury i organizatorów są ostateczne i niepodważalne.

Adres do korespondencji:

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu

i Rekreacji w Baranowie.

ul. Gwardii Ludowej 13

06- 320 Baranowo

tel. 0-29 761-36-76

e-mail: marggaat@interia.pl
Powered by Joomla!®. Valid XHTML and CSS.