źródło - www.baranowo.pl

W dniu 2 czerwca 2013 r. odbyła się uroczystość nadania herbu i pozostałych symboli Gminie Baranowo połączona z festynem rodzinnym „Niedziela na wesoło” i obchodami 25-lecia działalności Klubu  Sportowego „Świt” w Baranowie.  Na uroczystość przybyli zaproszeni goście: Przewodniczący Rady Powiatu Ostrołęckiego , Skarbnik Powiatu  Ostrołęckiego, Komendant Miejski Policji w Ostrołęce, Dyrektor Delegatury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, Radni Województwa Mazowieckiego, Przedstawiciel Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, heraldyk -  współtwórca projektu herbu.

Święto Gminy rozpoczęto uroczystą sesją Rady Gminy , podczas której podjęto uchwałę w sprawie  ustanowienia herbu, flagi, pieczęci i banneru Gminy Baranowo oraz regulamin używania symboli Gminy Baranowo.  Następnie radni, przybyli  goście i mieszkańcy w odświętnym korowodzie udali się na mszę św. odprawianą w imieniu  Gminy, na której  poświęcono   przyjęte  symbole. Po mszy św.  orszak składający się z młodzieży  w strojach kurpiowskich z Zespołu  „Zagajnica”  ZSG w Baranowie, która  niosła  herb i pozostałe symbole  Gminy,  poczty sztandarowe Zespołu Szkół Gminnych w Baranowie i  Zespołu Szkół w Zawadach , Ochotniczej Straży Pożarnej w Baranowie i w Cierpiętach,  strażacy  jednostek OSP  Gminy , Wójt Gminy, radni,  goście  oraz  mieszkańcy , przy akompaniamencie Orkiestry  OSP z Bogatego udali  się przed budynek Urzędu Gminy, gdzie dokonano uroczystego aktu podniesienia na maszt flagi narodowej i flagi gminnej.  Następnie wszyscy w sformułowanym  korowodzie przeszli na plac amfiteatru przed GOKSiR w Baranowie, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości. Na wstępie Wójt Gminy  Henryk Toryfter przywitał  wszystkich uczestników  uroczystości, wyraził zadowolenie, że Gmina Baranowo  dzięki nadanym symbolom jeszcze bardziej  podkreśliła swoją tożsamość i łączące ją więzi z historią, kulturą    i tradycją. Następnie  wystąpił  heraldyk Rober Fidura – współautor herbu, który  szczegółowo  przybliżył powstanie herbu i jego odniesienie do historii. Podczas dalszych uroczystości Pan Marian Krupiński Radny  Województwa Mazowieckiego  wręczył  Panu Kazimierzowi Orzoł – byłemu   Wójtowi Gminy,  wybranemu  w pierwszych samorządowych wyborach po reformie w 1990 odznakę PRO Masovia  nadaną przez Marszałka Województwa Mazowieckiego . Akcentem kończącym  oficjalną uroczystość  nadania symboli Gminie Baranowo  było przekazanie przez Wójta  Gminy  i Przewodniczącego  Rady Gminy   kierownikom jednostek  organizacyjnych gminy  Herbu Gminy  celem umieszczenia go  w siedzibach swoich jednostek.

Opis  nadanych symboli Gminie Baranowo wraz z odniesieniem do historii  przedstawia wydany na tą  uroczystą okoliczność folder, który  był  rozpowszechniany  podczas festynu.

Rozrywkową część festynu rozpoczął poczęstunek  tortem wykonanym  z elementami symboli  gminy.  Następnie  na scenie  wystąpiła  orkiestra  OSP z Bogatego, zespół  taneczny z Gminnego Przedszkola  w Baranowie,  zespół folklorystyczny  „Pod Borem „ z Zawad i „Zagajnica „ z Baranowa oraz zespół z  Klubu Seniora,   zespół  muzyczno – kabaretowy oraz gwiazda wieczoru  - zespół „Cliver”.  Między występami  rozstrzygnięto  konkurs WORD,  w którym  nagrodą  główną  był rower.

Znaczącym punktem festynu były obchody 25 -  lecia Klubu Sportowego „Świt” w Baranowie, w czasie którego  podziękowano  dotychczasowym prezesom Klubu i członkom  Zarządu   oraz sportowcom  za  zaangażowanie, wieloletnią  działalność  i  upowszechnianie sportu. Uhonorowaniem  działalności Klubu  był  list gratulacyjny  od  Marszałka Województwa Mazowieckiego  Adama Struzika oraz list gratulacyjny i zestaw piłek od Starosty  Ostrołęckiego .

Festyn był bardzo udany,  uroczyste  nadanie herbu  i część rozrywkowa festynu przebiegała w miłej atmosferze.  W zabawie wieczornej  nie przeszkodził nawet deszcz, muzyka brzmiała do godziny  pierwszej następnego dnia.

Samorząd Gminy jest bardzo zadowolony z uroczystości, zarówno z części herbowej  jak i festynowej.  Organizatorom dziękujemy  za przygotowanie tej   jakże podniosłej i niecodziennej  uroczystości,  natomiast  wszystkim gościom dziękujemy  za udział i  uświetnienie  tego wydarzenia.

 


 

Wójt Gminy Baranowo

Gminny   Ośrodek   Kultury,  Sportu   i   Rekreacji w Baranowie

Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej w Baranowie

Ochotnicza Straż Pożarna w Baranowie

Klub Sportowy „ Świt „ w Baranowie

Zapraszają na  

UROCZYSTOŚĆ NADANIA  SYMBOLI 

GMINIE BARANOWO

POŁĄCZONĄ Z FESTYNEM  RODZINNYM

„ NIEDZIELA  NA   WESOŁO” 

    który odbędzie się  dnia 1- 2 czerwca  2013 r

Amfiteatr  GOKSiR w Baranowie

Program:

Sobota

20.00 – zabawa pod gwiazdami  którą poprowadzi  DJ  Racket

Niedziela

11.00   Uroczysta sesja Rady Gminy – Urząd Gminy w Baranowie

12.00   Msza Święta w kościele parafialnym w Baranowie – oprawa muzyczna  orkiestra OSP Bogate

13.00   Przemarsz pod Urząd Gminy, wciągnięcie flag na maszt

13.30   Otwarcie imprezy, uroczystości związane z nadaniem symboli Gminie Baranowo

14.15   Koncert orkiestry dętej OSP Bogate

14.45  Występy  zespołów „ Pod Borem” , Zagajnica , Grupy Tanecznej z Przedszkola w Baranowie, Klubu Seniora

16.30    Obchody 25 lecia  Klubu Sportowego ‘Świt” w Baranowie

17.15     Kresowa biesiada

18.15     Rozstrzygnięcie konkursu WORD

19.30Gwiazda wieczoru – zespół Cliver

20.30   Zabawa pod gwiazdami – gra zespół Mamzel 

SERDECZNIE  ZAPRASZAMY

ATRAKCJE i ZABAWY DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH

MINI WESOŁE MIASTECZKO    KONKURS WODR- nagroda główna rower     STOISKA GASTRONOMICZNE I HANDLOWE