Company Logo
slide 1 slide 2 slide 3 slide 4 slide 5 slide 6 slide 7 slide 8 slide 9 slide 10 slide 11 slide 12 slide 13 slide 14 slide 15 slide 16 slide 17 slide 18 slide 19 slide 20 slide 21 slide 22 slide 23 slide 24 slide 25 slide 26 slide 27 slide 28

Rozrywka

Ciekawostki

Motto:

  "Idź tam, gdzie słyszysz śpiew
  Tam dobre serca mają
  Bo ludzie źli, ach wierzaj mi
  Ci nigdy nie śpiewają".....

 
  "Cośmy po ojcach naszych zastali
  Dał Bóg Polakom by to kochali
  By swą tradycję mieli wciąż w cenie 
  I szanowali polskie korzenie"......                                  
 

Kurp

Skąd pochodzi nazwa Kurp?  

Kurpie to nazwa obuwia plecionego z łyka lipowego lub łapcie skórzane.

Prawdopodobnie nazwa ta przyjęła się dość wcześnie, skoro już występuje ona w dokumentach z XVII wieku.

Z czasem przyszła moda na skórzane trzewiki na obcasach i zapomniano o łapciach z łyka.

 


 

 

źródło - www.baranowo.pl

W dniu 2 czerwca 2013 r. odbyła się uroczystość nadania herbu i pozostałych symboli Gminie Baranowo połączona z festynem rodzinnym „Niedziela na wesoło” i obchodami 25-lecia działalności Klubu  Sportowego „Świt” w Baranowie.  Na uroczystość przybyli zaproszeni goście: Przewodniczący Rady Powiatu Ostrołęckiego , Skarbnik Powiatu  Ostrołęckiego, Komendant Miejski Policji w Ostrołęce, Dyrektor Delegatury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, Radni Województwa Mazowieckiego, Przedstawiciel Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, heraldyk -  współtwórca projektu herbu.

Święto Gminy rozpoczęto uroczystą sesją Rady Gminy , podczas której podjęto uchwałę w sprawie  ustanowienia herbu, flagi, pieczęci i banneru Gminy Baranowo oraz regulamin używania symboli Gminy Baranowo.  Następnie radni, przybyli  goście i mieszkańcy w odświętnym korowodzie udali się na mszę św. odprawianą w imieniu  Gminy, na której  poświęcono   przyjęte  symbole. Po mszy św.  orszak składający się z młodzieży  w strojach kurpiowskich z Zespołu  „Zagajnica”  ZSG w Baranowie, która  niosła  herb i pozostałe symbole  Gminy,  poczty sztandarowe Zespołu Szkół Gminnych w Baranowie i  Zespołu Szkół w Zawadach , Ochotniczej Straży Pożarnej w Baranowie i w Cierpiętach,  strażacy  jednostek OSP  Gminy , Wójt Gminy, radni,  goście  oraz  mieszkańcy , przy akompaniamencie Orkiestry  OSP z Bogatego udali  się przed budynek Urzędu Gminy, gdzie dokonano uroczystego aktu podniesienia na maszt flagi narodowej i flagi gminnej.  Następnie wszyscy w sformułowanym  korowodzie przeszli na plac amfiteatru przed GOKSiR w Baranowie, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości. Na wstępie Wójt Gminy  Henryk Toryfter przywitał  wszystkich uczestników  uroczystości, wyraził zadowolenie, że Gmina Baranowo  dzięki nadanym symbolom jeszcze bardziej  podkreśliła swoją tożsamość i łączące ją więzi z historią, kulturą    i tradycją. Następnie  wystąpił  heraldyk Rober Fidura – współautor herbu, który  szczegółowo  przybliżył powstanie herbu i jego odniesienie do historii. Podczas dalszych uroczystości Pan Marian Krupiński Radny  Województwa Mazowieckiego  wręczył  Panu Kazimierzowi Orzoł – byłemu   Wójtowi Gminy,  wybranemu  w pierwszych samorządowych wyborach po reformie w 1990 odznakę PRO Masovia  nadaną przez Marszałka Województwa Mazowieckiego . Akcentem kończącym  oficjalną uroczystość  nadania symboli Gminie Baranowo  było przekazanie przez Wójta  Gminy  i Przewodniczącego  Rady Gminy   kierownikom jednostek  organizacyjnych gminy  Herbu Gminy  celem umieszczenia go  w siedzibach swoich jednostek.

Opis  nadanych symboli Gminie Baranowo wraz z odniesieniem do historii  przedstawia wydany na tą  uroczystą okoliczność folder, który  był  rozpowszechniany  podczas festynu.

Rozrywkową część festynu rozpoczął poczęstunek  tortem wykonanym  z elementami symboli  gminy.  Następnie  na scenie  wystąpiła  orkiestra  OSP z Bogatego, zespół  taneczny z Gminnego Przedszkola  w Baranowie,  zespół folklorystyczny  „Pod Borem „ z Zawad i „Zagajnica „ z Baranowa oraz zespół z  Klubu Seniora,   zespół  muzyczno – kabaretowy oraz gwiazda wieczoru  - zespół „Cliver”.  Między występami  rozstrzygnięto  konkurs WORD,  w którym  nagrodą  główną  był rower.

Znaczącym punktem festynu były obchody 25 -  lecia Klubu Sportowego „Świt” w Baranowie, w czasie którego  podziękowano  dotychczasowym prezesom Klubu i członkom  Zarządu   oraz sportowcom  za  zaangażowanie, wieloletnią  działalność  i  upowszechnianie sportu. Uhonorowaniem  działalności Klubu  był  list gratulacyjny  od  Marszałka Województwa Mazowieckiego  Adama Struzika oraz list gratulacyjny i zestaw piłek od Starosty  Ostrołęckiego .

Festyn był bardzo udany,  uroczyste  nadanie herbu  i część rozrywkowa festynu przebiegała w miłej atmosferze.  W zabawie wieczornej  nie przeszkodził nawet deszcz, muzyka brzmiała do godziny  pierwszej następnego dnia.

Samorząd Gminy jest bardzo zadowolony z uroczystości, zarówno z części herbowej  jak i festynowej.  Organizatorom dziękujemy  za przygotowanie tej   jakże podniosłej i niecodziennej  uroczystości,  natomiast  wszystkim gościom dziękujemy  za udział i  uświetnienie  tego wydarzenia.

 


 

Wójt Gminy Baranowo

Gminny   Ośrodek   Kultury,  Sportu   i   Rekreacji w Baranowie

Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej w Baranowie

Ochotnicza Straż Pożarna w Baranowie

Klub Sportowy „ Świt „ w Baranowie

Zapraszają na  

UROCZYSTOŚĆ NADANIA  SYMBOLI 

GMINIE BARANOWO

POŁĄCZONĄ Z FESTYNEM  RODZINNYM

„ NIEDZIELA  NA   WESOŁO” 

    który odbędzie się  dnia 1- 2 czerwca  2013 r

Amfiteatr  GOKSiR w Baranowie

Program:

Sobota

20.00 – zabawa pod gwiazdami  którą poprowadzi  DJ  Racket

Niedziela

11.00   Uroczysta sesja Rady Gminy – Urząd Gminy w Baranowie

12.00   Msza Święta w kościele parafialnym w Baranowie – oprawa muzyczna  orkiestra OSP Bogate

13.00   Przemarsz pod Urząd Gminy, wciągnięcie flag na maszt

13.30   Otwarcie imprezy, uroczystości związane z nadaniem symboli Gminie Baranowo

14.15   Koncert orkiestry dętej OSP Bogate

14.45  Występy  zespołów „ Pod Borem” , Zagajnica , Grupy Tanecznej z Przedszkola w Baranowie, Klubu Seniora

16.30    Obchody 25 lecia  Klubu Sportowego ‘Świt” w Baranowie

17.15     Kresowa biesiada

18.15     Rozstrzygnięcie konkursu WORD

19.30Gwiazda wieczoru – zespół Cliver

20.30   Zabawa pod gwiazdami – gra zespół Mamzel 

SERDECZNIE  ZAPRASZAMY

ATRAKCJE i ZABAWY DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH

MINI WESOŁE MIASTECZKO    KONKURS WODR- nagroda główna rower     STOISKA GASTRONOMICZNE I HANDLOWE

 

 
Powered by Joomla!®. Valid XHTML and CSS.