Company Logo
slide 1 slide 2 slide 3 slide 4 slide 5 slide 6 slide 7 slide 8 slide 9 slide 10 slide 11 slide 12 slide 13 slide 14 slide 15 slide 16 slide 17 slide 18 slide 19 slide 20 slide 21 slide 22 slide 23 slide 24 slide 25 slide 26 slide 27 slide 28

Rozrywka

Ciekawostki

Motto:

  "Idź tam, gdzie słyszysz śpiew
  Tam dobre serca mają
  Bo ludzie źli, ach wierzaj mi
  Ci nigdy nie śpiewają".....

 
  "Cośmy po ojcach naszych zastali
  Dał Bóg Polakom by to kochali
  By swą tradycję mieli wciąż w cenie 
  I szanowali polskie korzenie"......                                  
 

Kurp

Skąd pochodzi nazwa Kurp?  

Kurpie to nazwa obuwia plecionego z łyka lipowego lub łapcie skórzane.

Prawdopodobnie nazwa ta przyjęła się dość wcześnie, skoro już występuje ona w dokumentach z XVII wieku.

Z czasem przyszła moda na skórzane trzewiki na obcasach i zapomniano o łapciach z łyka.

 

Z mazowsza

Źródła nie znaleziono

Wójt Gminy Baranowo

Gminna Biblioteka Publiczna w Baranowie

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Baranowie

Partnerstwo na Rzecz Gminy Baranowo

zapraszają na V Rajd Rowerowy „SZLAKIEM BOBRA” Do udziału w rajdzie zapraszamy wszystkich miłośników turystyki rowerowej, a szczególnie całe wielopokoleniowe rodziny. Dzieci i młodzież mogą wziąć udział w imprezie jedynie z pełnoletnimi opiekunami, biorącymi za nich pełną odpowiedzialność. Spotykamy się w sobotę 2 czerwca o godz. 15:00 przy Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Baranowie. Dokonujemy wspólnie wyboru wariantu trasy, wpisujemy się na listę uczestników i zapoznajemy z regulaminem, po czym wyruszamy na trasę. Powrót przewidujemy około godziny 18:00. Rajd nie jest wyścigiem, nastawiamy się na wolne tempo i poznawanie terenów, przez które będziemy przejeżdżać. Trasa jest łatwa i liczy około 20 km, chyba że wspólnie wybierzemy inaczej. Zachęcamy do zabrania aparatów fotograficznych i fotografowania trasy. Jeżeli po rajdzie zdjęcia zostaną użyczone organizatorom, to najlepsze i najciekawsze z nich, podpisane nazwiskami autorów, znajdą się w folderze umieszczonym na stronie internetowej GOKSiR opisującym trasę rajdu „SZLAKIEM BOBRA”. UWAGA: Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wprowadzenia zmian organizacyjnych, a w razie wyjątkowo niekorzystnych warunków pogodowych zorganizowanie imprezy w innym terminie.

Wszelkich informacji udziela: Gminna Biblioteka Publiczna w Baranowie, ul. Plac Trzydziestolecia 7 06-320 Baranowo tel/fax 0-29 761 37 76 wew. 52 e-mail: robertad@wp.pl Koordynator Rajdu Robert Domurad.

Regulamin rajdu:

• Warunkiem uczestnictwa w rajdzie jest zapoznanie się z regulaminem rajdu oraz podporządkowanie się decyzjom kierownictwa rajdu. • Uczestnicy biorą udział w rajdzie na własne ryzyko i odpowiedzialność. • Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w rajdzie pod opieką osoby dorosłej, biorącej na siebie całkowitą odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo i za pisemną zgodą rodzica bądź opiekuna prawnego. • Uczestnicy rajdu zobowiązani są do posiadania dokumentu tożsamości. • Udział w rajdzie odbywa się przy nieograniczonym ruchu drogowym. • Uczestnicy rajdu zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania przepisów ruchu drogowego. • Każdy uczestnik powinien posiadać sprawny technicznie rower. • Jadąc rzędem, należy zachować minimum 3 - 5 m odległości między rowerami, a przy jeździe w kolumnie należy zachować 50 - 100 m odległości między poszczególnymi grupami. Poruszamy się prawą stroną drogi w odległości 30 - 50 cm od jej krawędzi. W trakcie postoju nie wolno tarasować drogi. • Każdy uczestnik wycieczki powinien zabrać ze sobą odpowiednie ubranie dostosowane do aury, napoje chłodzące i ewentualnie zapas jedzenia na trasę. • Wskazane jest posiadanie telefonu komórkowego oraz aparatu fotograficznego. • Organizator nie bierze na siebie odpowiedzialności za rzeczy zagubione, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zakończeniu rajdu. • Nieprzestrzeganie regulaminu rajdu, samowolna zmiana trasy rajdu, spożywanie w czasie jazdy i postojów na trasie napojów alkoholowych, rezygnacja w trakcie imprezy, powodują wykluczeniu z rajdu. • Biorący udział w Rajdzie podpisem na liście uczestników potwierdzają znajomość i akceptację programu i regulaminu.

Robert Domurad Koordynator V Rajdu Rowerowego „SZLAKIEM BOBRA”
Powered by Joomla!®. Valid XHTML and CSS.