W dniu 19 czerwca 2011 roku podczas XVII Ogólnopolskich Dni Kultury Kurpiowskiej w Nowogrodzie

kurpiowski zespół (grupa starsza) z Zawad zajął I miejsce w swojej kategorii.

Zdjęcia - Krzysztof Drężewski