Pieśnią patriotyczną 2019

XII Regionalny Przegląd
„Pieśnią patriotyczną i wojskową niepodległość ojczyzny świętujemy”

Regulamin XII regionalnego przeglądu

Organizator: Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i  Rekreacji w Baranowie.
Współorganizatorzy: Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej, Wójt Gminy Baranowo;

 1. Cele Przeglądu:
 • upowszechnianie pieśni i piosenek wojskowych, utworów patriotycznych;
 • kształtowanie osobowości współczesnego Polaka – patrioty poprzez zainteresowanie historią;
 • upowszechnianie wartości piosenki tematycznie związanych z życiem codziennym Wojska Polskiego;
 • uczczenie Święta Niepodległości.
 1. Miejsce i termin:

Przegląd odbędzie się w dniu 11 listopada (poniedziałek)  2019 r. w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Baranowie. Początek godzina 15.00.

III. Warunki uczestnictwa:

 przesłanie w wyznaczonym terminie czytelnie wypełnionej karty zgłoszenia (jedna karta dla jednego uczestnika – solisty/zespołu)
 przygotowanie jednego utworu (solista), dwóch utworów (zespół) i zaprezentowanie –  z pamięci;
 występ nie może trwać dłużej niż 5 minuty ;
 szkołę lub placówkę oświatową może reprezentować nie więcej niż 5 uczestników w danej kategorii;
 podczas występu wykonawca może korzystać z własnego akompaniamentu, z podkładów muzycznych, śpiewać a cappella lub korzystać z keyboardu znajdującego się w sali. (niedopuszczalne jest nagranie z wykorzystaniem chóru lub drugiego głosu),
 Przegląd  „PIEŚNIĄ PATRIOTYCZNĄ  I WOJSKOWĄ NIEPODLEGŁOŚĆ  OJCZYZNY ŚWIĘTUJEMY” jest imprezą przeznaczoną wyłącznie dla amatorów.
  utwory muszą zawierać treści o charakterze patriotycznym lub wojskowym.
  wykonawcy będą oceniani w kategoriach:
– soliści,
– zespoły (wokalne, wokalno-instrumentalne),
oraz w kategoriach wiekowych:

 • szkoła podstawowa I-III; IV-VIII
  –     szkoły ponadgimnazjalne
  –     dorośli

– Zdobywca GRAND PRIX z poprzedniego roku może wystąpić jedynie jako gość.

III. Zasady i kryteria oceny
1. Do oceny prezentacji przeglądowych powołane zostanie przez organizatorów profesjonalne Jury.

 1. Jury dokona wyboru laureatów kierując się następującymi kryteriami:

– dobór repertuaru, tematyki zgodnie z tematyką przeglądu, wartości artystyczne utworu oraz ich dostosowanie do możliwości wykonawczych;
– aranżacja i interpretacja;
– kreatywność prezentacji;
– muzykalność i warunki głosowe wykonawców;
– przesłanie artystyczne prezentacji;
3. Decyzje jury i organizatorów są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.
Jury powołane przez organizatorów wyróżni najlepszych laureatów w dniu 11 listopada 2019 r. o godz. 1500 i odebrać nagrody ufundowane przez darczyńców.

Postanowienia końcowe

Dojazd uczestników na koszt własny.

O godzinie przesłuchania poinformują organizatorzy w zależności od ilości zgłoszeń.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 21 października 2019 roku na adres organizatora przeglądu. Nadesłanie podpisanej karty zgłoszenia jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu.

Organizatorzy zapewniają nagłośnienie.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do rejestracji prezentacji artystycznych oraz wykorzystania zgromadzonego materiału do działalności promocyjnej, metodycznej i wydawniczej.
Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji regulaminu..

 1. Zgłoszenia

Karty zgłoszeń należy przesłać lub dostarczyć na adres: Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Baranowie, ul. Długa 13,06- 320 Baranowo
lub elektronicznie marggaat@interia.pl; tel. 29 761 36 76.

Powiązane posty