Przegląd odbędzie się w dniu 19 stycznia (czwartek) 2023 r.

PRZEGLĄD KOLĘD I PASTORAŁEK

REGULAMIN

Przegląd odbędzie się w dniu 19 stycznia (czwartek) 2023 r.
w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Baranowie początek godzina 9.00.

1. Uczestnicy przygotowują:

– w kategorii soliści: kolędę lub pastorałkę (maksymalnie do 3 zwrotek każdy utwór);

– w kategorii zespoły, schole: kolędę i pastorałkę (maksymalnie do 3 zwrotek każdy utwór ).

– szkoła, przedszkole może wystawić do konkursu tylko 6 podmiotów wykonawczych.

2. CZYTELNIE wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 9 stycznia 2023 roku na adres

organizatora przeglądu. Nadesłanie podpisanej karty zgłoszenia jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu.

3. Utwory mogą być wykonywane a capella, z akompaniamentem na własnych instrumentach, bądź z wykorzystaniem przygotowanego podkładu muzycznego.

Organizatorzy zapewniają nagłośnienie.

2. Grupy wiekowe:

Przegląd przewiduje kategorie wiekowe:

– Przedszkolaki;

– Szkoły Podstawowe I-III, IV-VI, VII-VIII;

– Szkoły ponadpodstawowe;

3. Oceny prezentacji na indywidualne życzenie uczestników dokona jury powołane przez organizatora.

Ocenie podlegać będzie:

– dobór repertuaru

– aranżacja i interpretacja

– walory wokalne

– pomysłowość i oryginalność uczestników wyrażająca się np. w przygotowanych przez nich strojach oraz rekwizytach wykorzystanych podczas występu.

4. Decyzje jury i organizatorów są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.

5. Jury powołane przez organizatorów wyróżni najlepszych. Wszyscy wyróżnieni będę mieli okazje zaprezentować się na koncercie laureatów w dniu 29 stycznia 2023r. o godz. 15:00 i odebrać nagrody ufundowane przez organizatora.

6 . POSTANOWIENIA KOŃCOWE

* Dojazd uczestników na koszt własny.

* O godzinie przesłuchania poinformują organizatorzy w zależności od ilości zgłoszeń.

* Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do rejestracji prezentacji artystycznych oraz wykorzystania zgromadzonego materiału do działalności promocyjnej, metodycznej i wydawniczej.

* Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji regulaminu.

Adres do korespondencji: Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Baranowie.

ul. Długa 13, 06- 320 Baranowo tel. 29 761-36-76

e-mali: marggaat@interia.pl

Powiązane posty