Jak powstała grupa

Od jesieni 2006r. istnieje w Baranowie Klub Seniora. Spotkania uczestników – początkowo sporadyczne- odbywają się w każdą środę w GOKSiR, pod hasłem „Wspomnień czar”.
Przy herbatce, w miłej atmosferze snujemy opowiadania dokąd sięgamy pamięcią, śpiewamy dawne piosenki, oglądamy i komentujemy stare zdjęcia
Poza spotkaniami członkowie Klubu biorą czynny udział w różnorodnych wydarzeniach środowiskowych. Dość licznie należą do istniejącego od niedawna Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych powołanych przy miejscowym GOKSiR.
Zimą i wiosną, przy sprzyjającej pogodzie członkinie klubu odbywały dość długie wędrówki rekreacyjne po okolicznych lasach. Przy tej okazji szlaki wędrówek zostały oczyszczone z nagromadzonych śmieci pozostawionych przez beztroskich „czyściochów”. Szkoda, że nie można ich było zidentyfikować, bo można byłoby dokonać zwrotu różnorodnych skarbów. Ale przynajmniej zyskało na tym środowisko.
Były również organizowane spotkania okolicznościowe, m.in. – „Walentynki”, Dzień Kobiet oraz Ostatki. Członkinie Klubu wzięły udział w warsztatach rękodzielniczych organizowanych przez GOKSiR wykonywania kwiatów bibuły, a na ich wzór – palm wielkanocnych. Na zaproszenie pani Czesławy Kaczyńskiej członkinie wzięły udział w warsztatach „Ginące zawody” w Kadzidle. Wyjazd sfinansowany został przez Wójta Gminy Baranowo. Dnia 31 maja br. Liczna grupa członków Klubu uczestniczyła w rajdzie rowerowym „Szlakiem Bobra”, zorganizowanym przez GOKSiR. Obecnie – we własnym zakresie – organizujemy wycieczki rowerowe po najbliższej okolicy. W ambitnych planach na drugą połowę bieżącego roku zamierzamy organizować kilku i jednodniowe wycieczki, okolicznościowe biesiady, wyprawy do teatru i kina, kursy kulinarne, spotkania z ciekawymi ludźmi, zajęcia regionalne itp. 
Działalność Klubu nabiera coraz większego rozmachu. Jest to niewątpliwie duża zasługa wielu zaangażowanych osób, głównie zaś pani Grażyny Symołon, która jest doskonałym łącznikiem między Klubem, a władzami Gminy i środowiskiem. Oby wszystkim nie zabrakło zapału.