Jak powstał zespół w Zawadach

Zespół kurpiowski w Zawadach jest pierwszym zespołem powstałym na Kurpiach. Założycielem zespołu był kierownik Szkoły Podstawowej w Zawadach Aleksander Kopeć. Zespół rozpoczął swoją działalność pod koniec lat 20-tych. Są na to dowody, że już w 1930 roku tańczył i śpiewał w sposób zorganizowany występując w Zawadach, Olszewce i Ostrołęce. Zespół był wizytówką powiatu ostrołęckiego. W 1933 roku występował na Święcie Plonów w Spale. Tam otrzymał gratulacje od Prezydenta R. P. – Ignacego Mościckiego.
Wojna i okupacja hitlerowska powodują zawieszenie działalności zespołu. Wielu członków zespołu zostało wywiezionych na przymusowe roboty do Niemiec.
Po powrocie z obozu koncentracyjnego w maju 1945 roku Aleksander Kopeć po raz drugi przystępuje do organizowania szkoły i życia kulturalnego. W 1947 roku młodzież spotyka się w zorganizowanej świetlicy w Zawadach, gdzie zaczyna się rozwijać życie kulturalne tej okolicy. Ponownie powstaje zespół pod kierownictwem A. Kopcia. O powstaniu zespołu w Zawadach jest coraz głośniej. Zespół bierze udział w wielu uroczystościach powiatowych, wojewódzkich i krajowych, powraca do świetności z lat 30-tych. Zespół wystawia sztukę ,,Wesele Kurpiowskie”, które prezentuje w wielu pobliskich miejscowościach. Jest nagrywany przez Polskie Radio i Telewizję. Dr Grażyna Dąbrowska z Zakładu Etnografii PAN nagrywa krótki film, w którym zespół prezentuje taniec i zabawę.
W 1948 roku w Zawadach odbywają się dożynki, a zespół wystawia ,,Wesele Kurpiowskie”.
W dniu 21 kwietnia 1951 roku zespół wraz z kapelą występuje na Festiwalu Muzyki Polskiej w sali Opery Warszawskiej. W następnym roku daje występ na scenie w Zegrzu dla wojska oraz uczestniczy w centralnych dożynkach w Krakowie. Występuje na imprezach ludowych w Płocku, Pułtusku i Pruszkowie.
Szóstego września 1953 roku zespół wyjeżdża na Centralne Dożynki na Ziemie Odzyskane do Szczecina. Kurpie z Zawad prezentują się również w Polskim Radiu.
Siódmego września 1954 roku zespół reprezentował swym występem województwo warszawskie na centralnych dożynkach. W czerwcu 1956 roku zespół wyjechał na występy do Poznania.
Członkowie zespołu przeżywają najpiękniejszy okres w swoim życiu. Są zapraszani na wiele imprez lokalnych w całym kraju. Zespół nawiązuje kontakt z młodzieżą w Luboniu i Poznaniu, gdzie to wyjeżdża i pokazuje swój program kurpiowski. Kontakty te i wymiana młodzieży trwają prawie do 1966 roku. Wzmiankę o tym można było przeczytać w Głosie Wielkopolskim z 22 czerwca 1956 roku i 12 października 1965 roku.
Aleksander Kopeć był kierownikiem zespołu do 1977 roku. Po Jego śmierci w wyniku licznych problemów zespół zaprzestał występów.
Inicjatywa odrodzenia – kontynuowania Zespołu zrodziła się w dniu 17 stycznia 1981 roku. Powstał pomysł kontynuowania tego, co robił wcześniej Pan Aleksander Kopeć. ,,Postanowiliśmy spróbować reaktywować zespół. Nazwaliśmy się ,,Pod Borem”. Nie było to wcale takie trudne, ponieważ kilka osób należało do zespołu szkolnego, który prowadził Aleksander Kopeć i na dodatek mieliśmy swojego muzykanta Edwarda Koziatka. Zbieraliśmy różne informacje dotyczące tańców i pieśni śpiewanych w naszym regionie od starszych ludzi. Podpatrywaliśmy inne zespoły ludowe, korzystaliśmy z porad, jakich nam udzielali Ci, którzy należeli do Zespołu Ludowego przy Szkole Podstawowej w Zawadach. Ruszyliśmy z pierwszymi próbami – najpierw na zasadzie, kto co pamięta, a później podpytywaliśmy innych, którzy te tańce znali. Spotykaliśmy się w domach naszych rodziców. Po jakimś czasie dogadaliśmy się z Panią Marią Mańkus z Zawad, która mieszkała sama i udostępniła nam jedno duże pomieszczenie do kontynuowania prób. Po każdej próbie wychodziło nam coraz lepiej” – tak wspomina reaktywowanie i pierwsze próby zespołu Czesław Faderewski.
Następnie zespół nawiązuje współpracę z dyrektorem szkoły podstawowej – Agatą Bugaj, która umożliwiła prowadzenie prób w szkole. W dużych salach szkoły zespól miał już możliwości ćwiczenia w pełnym składzie, różnych układów choreograficznych.
Skład kapeli tworzyli: Edward Koziatek i Czesław Faderewski. Pierwsi członkowie zespołu to: Edyta Gałązka i Czesław Płoski, Halina Olender i Jan Kupis, Teresa i Czesław Młynarscy, Teresa Płoska i Jerzy Olender, Danuta Gałązka i Czesław Nalewajk, Janina Święcicka i Jerzy Gałązka, Zofia Kupis i Zygmunt Koziatek, Krystyna Mańkus i Kazimierz Olender. Solistami byli: Krystyna Mańkus i Zygmunt Koziatek. Gawędą kurpiowską trudnili się: Jan Kupis i Czesław Płoski. W repertuarze zespołu znalazły się następujące pieśni kurpiowskie: ,,Wszyscy przyjechali mojego nie zidać”, ,,U młynarecki we młynie”, ,,Oj siano siano”, ,,Kiedy byłam mała”, ,,Poziadają ludzie”, ,,A kiedy ja wyjde”, ,,Pod moim okienkiem”, ,,Gdzie się wybzieras panie Nichale”, ,,Zalecał ni się w Zawadach Wojtek”, ,,Daliśta ni dali”, ,,A jesceć ja jesceć”, ,,A ty do niej nie chodz”. Tańce wykonywane przez zespół: ,,Olender”, ,,Okrąglak”, ,,Powolniak”, ,,Fafór”, ,,Stara Baba”, ,,Zuraź”, ,,Polka”, ,,Gonienie poza stołem”, ,,Konik”. Pierwszy występ, oczywiście bez strojów miał miejsce 7 lutego 1981 roku w Baranowie, a następny odbył się w dniu 12 kwietnia 1981 roku w Wojewódzkim Ośrodku Kultury w Ostrołęce. Pieniądze uzyskane za występ przeznaczono­ na zakup harmonii pedałowej.
„Na początku było trudno – mówi Czesław Faderewski – brakowało nam stro­jów; butów, kapeluszy, więc poczyniliśmy starania odkupienia używanych na na­szym terenie od osób starszych, którym one nie były już potrzebne, za pieniądze, otrzymane od Gminnej Spółdzielni „SCH” w Baranowie. W niedłu­gim czasie zespól został wyposażony w stroje ufundowane przez Wojewódzki Ośrodek Kultury w Ostrołęce. „Po takim ubraniu w nowe i kompletne stroje prezentacja na scenie zespołu budziła zachwyt” – wspomina Cz. Faderwski.
Rozwijający się zespół wymagał właściwej opieki merytorycznej. Na próby ze­społu zapraszano instruktorów z Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Ostrołęce -Jerzego Białobrzewskiego i Alinę Halińską. Członkowie zespołu wyjeżdżali na różne warsztaty artystyczne, między innymi do Broku, gdzie warsztaty szkolenio­we prowadziła Maria Dąbrowska.
Zespól podejmował różne inicjatywy na rzecz lokalnego środowiska, między innymi brał udział w budowie przestanku autobusowego w Zawadach, zaprojek­towanego w stylistyce kurpiowskiej.
„Potrzebowaliśmy własnego lokum, nie tylko na działalność zespołu, ale tak­że na inne cele i potrzeby – wspomina Cz. Faderewski, więc w późniejszym czasie powstał pomysł zbudowania własnej świetlicy – Wiejskiego Domu Kultury, przy budowie którego zespół brał czynny udział”. Członkowie zespołu w 1981 roku rozpoczęli organizowanie festynów nad rzeką Omulew- w Bro­dowych Łąkach.
Zespół występował z koncertami w wielu miejscowościach Polski, był także na występach w ówczesnym Związku Radzieckim i Niemieckiej Republice Demokra­tycznej.
W roku 2000 nastąpiła zmiana nazwy zespołu „Pod Borem” na Regionalny Zespół Pieśni i Tańca Zawady. W dotychcza­sowej historii zespół uzyskał wiele wyróżnień i nagród.
dyplom uznania za udział w Wojewódzkim Święcie Młodości w 1983 w Broku
dyplom za kultywowanie tradycji ludowych w Przasnyszu w 1983 roku
list gratulacyjny władz Niemieckiej Republiki Demokratycznej Berlin 1986 rok
list gratulacyjny władz Niemieckiej Republiki Demokratycznej Berlin 1987 rok
list gratulacyjny – Muzeum Etnograficzne w Toruniu 1987 rok
list gratulacyjny CCCP p H 8 – Kaługa
dyplom WOK w Ostrołęce 1989 i 1992 rok
nagroda i dyplom Wojewody Ostrołęckiego w 1993 roku
dyplom dla kapeli WOK w 1995 roku
dyplom dla zespołu tanecznego 1995 rok
dyplom dla kapeli ludowej w 1995 roku
za całokształt pracy Zespołu Wojewoda Ostrołęcki nadaje zbiorową odznakę ,,Za zasługi dla województwa ostrołęckiego w 1995 roku
Wojewoda Ostrołęcki dla całego Zespołu przyznaje nagrodę w 1996 roku
dyplom Zarządu Głównego ZSMP za udział w realizacji programu ,,Wiosna Inicjatyw Społecznych” – Warszawa 1986 rok
w nagrodę za pracę społeczną przy budowie Wiejskiego Domu Kultury Minister ds. młodzieży przyznaje im 3 ml złotych w 1985 roku
dyplom dla całego Zespołu WOK – 1997 rok
list gratulacyjny Wojewody Ostrołęckiego – 1997 rok
dyplom uznania WOK 1998 rok
wyróżnienie VI Ogólnopolskich Spotkaniach Tańca Ludowego Płock 1999 rok.
– dyplom dla kapeli za zajęcie I miejsca na Jarmarku Kurpiowskim – Myszyniec 2000 r.
– dyplom w kategorii grup śpiewaczych – dzieci za zajęcie I miejsca w
XII Jarmarku Kurpiowskim – Myszyniec 2001 r.
– dyplom dla Regionalnego Zespołu Kurpiowskiego Pieśni i Tańca Zawady
– za udział w Regionalnym Przeglądzie Zespołów Artystycznych KGW-
Święcie Pieśni Ludowej – Tłuszcz 9 czerwca 2002r.
– dyplom za udział w Regionalnym Przeglądzie Zespołów Artystycznych KGW- Święto Pieśni Ludowej dla Kapeli Ludowej z Zawad
Tłuszcz 2002r.
Dyplom dla Dziecięcej Grupy Śpiewaczej z Zawad za udział w
XXI Kurpiowskich Prezentacjach Artystycznych Ostrołęka 27 IV 2003r.
Dyplom dla Iwony Koziatek za udział w XXI Kurpiowskich Prezentacjach
Artystycznych Ostrołęka 27 IV 2003r.
– Dyplom dla Młodzieżowej Grupy Śpiewacza z Zawad za udział w
XXI Kurpiowskich Prezentacjach Artystycznych Ostrołęka 27 IV 2003r.
Dyplom dla Grupy Śpiewacza Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca z
Zawad za udział w XXI Kurpiowskich Prezentacjach Artystycznych
Ostrołęka 27 IV 2003r.
-Dyplom dla Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca z Zawad za zajęcie III
miejsca w kategorii grup śpiewaczych na XXI Kurpiowskich Prezentacjach
Artystycznych Ostrołęka 27 IV 2003r.
-Dyplom dla Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca z Zawad za zajęcie I
miejsca w kategorii grup śpiewaczych na XXI Kurpiowskich Prezentacjach
Artystycznych Ostrołęka 27 IV 2003r.
-Dyplom dla Iwony Koziatek za zajęcie I miejsca w kategorii solistów na
XXI Kurpiowskich Prezentacjach Artystycznych Ostrołęka 27 IV 2003r.
-Dyplom dla Kapeli Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca z Zawad za
zajęcie II miejsca w kategorii kapel kurpiowskich na XXI Kurpiowskich
Prezentacjach Artystycznych Ostrołęka 27 IV 2003r.
-Dyplom dla Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca z Zawad za udział w
III Turnieju Zespołów Kurpiowskich o nagrodę prezydenta miasta Ostrołęki
Ostrołęka 18 maja 2003r.
-Dyplom dla Męskiej Grupy Śpiewaczej z Zawad za zajęcie II miejsca w
kategorii grupy śpiewacze- dorośli XIV jarmarku kurpiowskim
Myszyniec 25 maja 2003r.
-Dyplom dla Dziecięcej Grupy Śpiewaczej Regionalnego Zespołu Pieśni i
Tańca z Zawad za udział wXIV jarmarku kurpiowskim
Myszyniec 25 maja 2003r.
-Dyplom dla Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca z
Zawad za zajęcie II miejsca w kategorii zespoły taneczne w
XIV jarmarku kurpiowskim Myszyniec 25 maja 2003r.
-Dyplom dla Zespołu folklorystycznego „Pod Borem” z
Zawad za prezentację dorobku artystycznego i uświetnienie swoim występem
Imprezy obrzędowej „Kupalnocka” Krasnosielc 22 VI 2003r.
Dyplom dla Kapeli Podwórkowej „Kumple” za udział w IX Festiwalu
Kapel Podwórkowych Polski Północnej Koronowo 16-17 sierpnia 2003r.
Dyplom dla Męskiej Grupy Śpiewacza z Zawad za zajęcie I miejsca w
Kategorii Grupy Śpiewacze – dorośli w XXII Kurpiowskich Prezentacjach
Artystycznych Ostrołęka 18 kwietnia 2004r.
Dyplom dla Młodzieżowej Grupy Śpiewacza z Zawad za zajęcie I miejsca w
Kategorii Grupy Śpiewacze – młodzież w XXII Kurpiowskich Prezentacjach
Artystycznych Ostrołęka 18 kwietnia 2004r.
Dyplom dla Kapeli zespołu z Zawad za zajęcie III miejsca w kategorii
Kapele Kurpiowskie w XXII Kurpiowskich Prezentacjach Artystycznych
Ostrołęka 18 IV 2004r.
Dyplom dla Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca z Zawad za udział w
XXII Kurpiowskich Prezentacjach Artystycznych Ostrołęka 18 IV 2004r.
Dyplom dla Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca z Zawad z Gminnego
Ośrodka Kultury w Baranowie za udział w XXIV Wojewódzkim Przeglądzie
Amatorskich Zespołów Tanecznych zorganizowanym przez Mazowieckie
Centrum Kultury i Sztuki Warszawa 24-25 kwietnia 2004r.
Dyplom dla Zespołu z Zawad z Gminnego Ośrodka Kultury w Baranowie
Jury XXIV Wojewódzkiego Przeglądu Amatorskich Zespołów Tanecznych w
Roku 2004 przyznało Nagrodę Marszałka Województwa Mazowieckiego w
Wysokości 1000PLN za opracowanie pt. „Pieśni i Tańce Kurpi Puszczy
Zielonej” w XXIV Wojewódzkim Przeglądzie Amatorskich Zespołów
Tanecznych 24-25 kwietnia 2004r.
Dyplom dla Zespołu Pieśni i Tańca z Zawad za wybitną prezentację artystyczną
Podczas obchodów „Dni Krasnosielca” 14-15 sierpnia 2004r.
Dyplom dla Kapeli z Zawad za zajęcie II miejsca w kategorii tradycyjne
Kapele kurpiowskie w XXIII Kurpiowskich Prezentacji Artystycznych
Ostrołęka 3 kwietnia 2005r.
Dyplom dla Grupy Śpiewaczej z Zawad – dziewczęta w kategorii dziecięce
Grupy śpiewacze w XXIII Kurpiowskich Prezentacji Artystycznych
Ostrołęka 3 kwietnia 2005r.
Dyplom dla Grupy Śpiewaczej z Zawad w kategorii dorosłe grupy śpiewacze w
XXIII Kurpiowskich Prezentacji Artystycznych Ostrołęka 3 kwietnia 2005r.
Dyplom dla Pauliny Koziatek za zajęcie III miejsca w kategorii : soliści-
Dzieci w XXIII Kurpiowskich Prezentacji Artystycznych Ostrołęka 3 IV 2005r.
Dyplom dla Iwony Koziatek za zajęcie III miejsca w kategorii :soliści-
Młodzież w XXIII Kurpiowskich Prezentacji Artystycznych
Ostrolęka 3 kwietnia 2005r.
Zespół działa do dziś pod patronatem Gminnego Ośrodka Kultury w Baranowie.
……………………………………………cdn.